Beste voetballers bij intern transport Fietsen voor jongen oud in Den Bosch Personeelsfeesten fff WHPpnpfj Iff,ff Het personeelsfeest voor alle medewerk(st)ers van Vrumona zal worden gehouden op zaterdag 20 oktober. Wie er precies zullen optreden, blijft nog even een verrassing. Vaststaat echter dat een keur van bekende arties ten vanaf 20.00 uur aanwezig zal zijn in de zalen van Postiljon Motel Bunnik. Het feest voor de mede- werk(st)ers uit het horecagebied Gelder land/Overijssel zal plaatsvinden op 23 november a.s. Een gedeelte van de schouw burg 'Orpheus' in Apel doorn zal voor die gele genheid worden omge toverd in een Carïbisch decor. Het hoofdoptre den zal worden verzorgd door Fiësta Tropical, een groep uit het Caraïbisch gebied. Maar uiteraard zult u ook zelf volop gelegenheid krijgen van de dansvloer gebruik te maken. dags waren de meesten weer binnen, onder wie de oudste deelnemer van 77 jaar en de jongste van 6 jaar, om hun welverdiende medaille in ontvangst te nemen. Op de foto ziet u een van de controleposten langs de route. 'iiiliiijiiii Toerclub 'Alweerweg' van Heineken Den Bosch organiseerde op zaterdag 26 mei voor de tweede maal een open wielertoertocht. Circa 150 toerliefhebbers meldden zich hiervoor aan. Onder hen bevonden zich onder andere leden van Heineken toerclubs uit Amsterdam en Twello en van 'De Spartaan' van oud-wereldkampioen Jan Janssen. Tevens fietsten diverse Heineken medewer kers, die niet bij een vereni ging aangesloten zijn, mee op de verschillende afstan den van 40,80 of 120 kilome ter. Rond half vijf 's mid- 18 In de week van 14 tot en met 19 mei vond in Zoeterwoude een voetbaltoernooi plaats, dat was georganiseerd door Heineken Voetbalclub Zoeterwoude als alternatief voor het voetballen tijdens een concernsportdag. Aan het toernooi namen zes teams uit Zoeterwoude deel. Verspreid over vier dagen streden ploegen van H.V.Z., personeelszaken, mechanische werkplaats, financiën, intern transport en de kwaliteitsdienst om de Heineken trofee. Ook de arbitrale leiding was in Heineken handen. Zo traden als scheidsrechter op de heren J. Bakker, T. v.d. Heyde, W. Dierijck en W. Spruit. Het toernooi is zeer sportief verlopen, zodat de hulp van de E.H.B.O.-ers, die de hele week paraat stonden, niet ingeroepen behoefde te worden. Zij konden met vele andere belangstellenden als toe schouwer achter de lijn blijven toekijken. Na negen wedstrijden was de stand als volgt: intern transport le, H.V.Z. 2e, de kwaliteits dienst 3e, personeelszaken 4e, financiën 5e en de mechanische werkplaats 6e. Nadat personeelsvereni gingsvoorzitter J. Voogel de drie eerstgeplaatsten een beker had overhandigd en alle spelers als aandenken een vaantje hadden gekre gen, werd op het zonnige terras nog menig duel nabeschouwd. R. Poot van intern transport neemt blij de eerste prijs in ontvangst van J. Voogel Spanning bij de toeschouwers

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18