Een zeer grootkoudbloed werk paard met reuzekrachten, een goedaardig karakter en een rustig temperament. Dat is de typering die Wouter Slobpaardenkenner en auteur van vele paardenboe ken, aan het ras geeft. De Shire is tegenwoordig mogelijk het sterk ste werkpaard ter wereld. Ook in de oudheid was het paardenras al beroemd. De Shire werd toen gebruikt als het zwaarste Ridder- paard. Het ras dankt zijn naam aan de zogenaamde 'shires', de Engelse graafschappen waarvan de namen op 'shire' eindigen zoals Northamptonshire. Tegenwoor dig zijn de fokgebieden en stoete rijen over heel Engeland en Ier land verspreid. Shires hebben een schofthoogte van minstens 1.70 m en trekken met gemak een gewicht van 5 ton. De meest voorko mende kleur is bruin. Zwart is zeldzamer. Hoewel de Shire het meest bekend staat als trekpaard, wordt het in Engeland ook ingezet bij een groot aantal officiële gele genheden. Met zijn zijde-achtige glans en feestelijke tuigen is de Shire ook een indrukwekkend 'gala-paard'. nieuwe veewagen, dus kan hij reke ning houden met onze wensen. Als ze volgroeid zijn wegen deze Shires zo'n 1000 kilo. Ze zijn ook een stuk hoger dan onze oude paarden die nu in hun pension in Zoeterwoude staan. We hebben tevens de schotten tussen de stallen hier moeten verhogen zodat ze elkaar niet lastig kunnen vallen. Voor het beslaan van de hoeven - dat moet ongeveer een maal per drie weken gebeuren - hebben we een soort beugel aangeschaft. Deze beesten zijn zo ongelooflijk sterk, dat je het been niet met mankracht kunt stilhouden om er een nieuw ijzer op te slaan." Met enige trots laat Wouter de nieuwe tuigen zien. "Ook maatwerk", zegt hij "spe ciaal gemaakt in Engeland. Dit kun je in Nederland eigenlijk niet meer krij gen." De tuigen zijn gemaakt van zwart lakleer gecombineerd met groen voor Heineken en met rood voor de Amsteltuigen. In het koper zijn de bierlogo's verwerkt. "Het is wat rommelig geweest de laat ste maanden met het komen en gaan van de oude en de nieuwe paarden", vertelt Wouter. "Toch proberen we zoveel mogelijk het ritme van de dag vast te houden en zo langzamerhand heeft iedereen, dus ook de paarden, zijn draai weer gevonden. We begin nen 's ochtends met het voeren van de paarden. Daarna worden de stallen schoongemaakt en opgestrooid. Ieder paard krijgt een portie hooi. Hierna hebben we tijd om wat administratie bij te werken. Elk paard heeft een stamboek. We moeten daarin nauw keurig bijhouden wanneer de veearts komt, welke injecties ze krijgen, welke ziektes zich voordoen enzovoorts. De paarden die uit rijden gaan, worden vervolgens schoongemaakt en inge spannen. Ook de tuigen moeten dage lijks uitgewassen en gepoetst worden. Leveranciers komen en gaan en af en toe gaan we naar Zoeterwoude om de paarden daar te verzorgen. Ook de wagens moeten natuurlijk onderhou den worden. In de garage staan de Hei neken en de Amstel spanwagen en de Heineken bierkoets. Momenteel gaan we de Heineken spankar totaal opknappen", vertelt Wouter. "Die wagen is helemaal van eikehout gemaakt. Er liggen ongeveer zestig authentieke eiken bierfusten op. Die zijn destijds geheel gerestaureerd en dat moet natuurlijk goed bijgehouden worden." Op pad "Sinds kort nemen we weer aan evene menten deel met de spanwagens. We hebben eerst een tijdje moeten trainen met de paarden voordat ze voldoende gewend warenWe kunnen nu weer op pad, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is een gewilde attractie, de spanwagens met deze paarden. We kunnen niet aan alle verzoeken vol doen, maar als we ergens zijn dan is de belangstelling overweldigend. Ook wanneer de paarden in vreemde stal len moeten logeren krijgen we altijd veel hulp van derden", zegt Wouter de la Haye terwijl hij tevreden naar 'zijn' Shires kijkt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 17