Het is alweer tientallen j aren geleden dat een kroegbaas aan het gekletter van paardehoeven kon horen dat zijn nieuwe voorraad in aantocht was. Met name op de Amsterdamse grachten maakten de brouwerswagens een vertrouwd geluid. De Heineken en de Amstel span- kar die nog steeds vrijwel dagelijks door de hoofdstad trekken herinneren aan die tijd. Sinds kort klinkt het hoefgetrappel weer wat anders, onzeker soms. Met zes FK. het land door Vier witte sokken Wouter de la Haye, een van de vier mannen die dagelijks voor de paarden en de voertuigen zorgen, vertelt over de veranderingen in de stallen: "We hadden al enige tijd vier Shires hier. Binnenkort komen de laatste twee uit Engeland. Het was niet eenvoudig om zes gelijkende paarden bij elkaar te zoeken. We wilden zwarte paarden met vier witte sokjes en een witte bles op het hoofd. De paarden mochten niet te oud en niet te jong zijn. Het is ons gelukt dank zij de hulp van 'Shire Horse Society' een organisatie die het stamboek van alle Shires bijhoudt en Er staan nieuwe paarden voor de wagen: Shires. In de volks mond worden ze meestal brou werspaarden genoemd. Ze zijn nog niet zo lang in Nederland. De over gang van de Engelse weiden naar het hartje van een wereldstad is niet een voudig. Af en toe laten ze zich van de wijs brengen door een gillende sirene of harde geluiden die bewijzen dat het leven in de grote stad jachtig en luid ruchtig is. Toch staat menigeen even stil als de paarden hun last voorbij trek ken. Het is een indrukwekkend gezicht, de machtige Shires voor de grote zware spanwagens. de fokkers kent. Wat we nu bij elkaar hebben is dan ook eigenlijk uniek voor het Europese vaste land." Maatwerk "Ja, we wisten dat die Shires een stuk groter zijn dan de paarden die we hier vroeger hadden. We hebben de stallen dan ook enigszins aangepast. Maar eerlijk gezegd hebben we door die enorme afmetingen toch nog wel voor verrassingen gestaan. De paarden pas sen bijvoorbeeld nauwelijks meer in de veewagen die wij altijd huren om naar evenementen te gaan. Nu is de verhuurder gelukkig toe aan een 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 16