Bustochten Oud-medewerkers In mei en juni werden weerde jaarlijkse tochten voor (vervroegd) gepen sioneerden en medewerkers dieindeH.I.R. zijn opgeno men, georganiseerd. Op deze pagina's een verslag van de Bossche en Amsterdamse 'dagtrippers'. In Den Bosch vielen de uitgaansdagen van de bovengenoemden voor 't eerst samen, een aanpak die zeker succesvol genoemd ven van het leven in Vlaan deren van de 16e tot het begin van deze eeuw. Dan waren er nog een Rosarium met zo'n 15.000 struiken, een Arboretum (bomen- tuin) een dierenpark en een wandelpark. Kortom: voor elk wat wils en genoeg om er een hele dag door te bren gen. Natuurlijk werd de bezichtiging van al dit schoons onderbroken voor de lunch. Deze was in restaurant 't Koetshuis waar vooral de croquetten in tomatensaus en de Belgische vla in de smaak vielen! Tegen vijf uur werd de terugreis aanvaard en in Nederland aangekomen koerste men richting Hotel- Restaurant Metropole te "s-Hertogenbosch om de alom geslaagde dag te beëindigen met een afscheidsdiner. Rond half tien kwam er een eind aan de gezellige dag waaraan zelfs de weergoden hun medewerking verleenden want er was geen druppel regen gevallen. mag worden. Er kon een keuze worden gemaakt voor 22 of 24 mei. De reis voerde naar het Provinciedomein Bokrijk, een centrum voor volkscultuur en toerisme gelegen in het Belgische Limburg vlakbij het plaatsje Genk. In Weelde, even over de Belgische grens werd gestopt voor de koffie en op 22 mei voegden zich ook onze Belgische gepensio neerden en H.I.R.-mensen bij het gezelschap. Het domein Bokrijk was voor velen een openbaring. Allereerst was er het open luchtmuseum bestaande uit oude woonhuizen, boerde rijen en bedrijfsgebouwen die voorzien zijn van oor spronkelijke huisraad en werktuigen zodat een getrouw beeld wordt gege- 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14