FEESTELIJKE INGEBRUIKSTELLING MOUTERIJ ALBERT Begin van dit jaar hebben wij in Vers van 't Vat een artikel gepubliceerd over de verbouwingen bij mouterij Albert in het Belgische Ruisbroek. Twee jaar heeft het geduurd voordat dit ingrijpende verbouwingsproject was afgerond. De officiële opening van de mouterij, die twee maanden geleden plaatsvond, had dan ook een extra feestelijk tintje. De heer Geens (rechts) ontvangt het tin nen bord van de heer Hendrikx Ook de Heineken Fanfare was aanwe zig in Ruisbroek. Zij verwelkomde de gasten bij aankomst en verzorgde ook A tijdens de dag nog diverse optredens jegens de heer G. Geens, voorzitter van de Vlaamse Executieve (een rege ringsorgaan voor een deel van België), die het verrichten van de opening op zich had willen nemen. Tweede spre ker was mouterijdirecteur L.W.M. Hendrikx, die de toehoorders inzicht Meer dan 200 gasten, onder wie rela ties en leveranciers, waren op 5 juni in Ruisbroek aanwezig om de opening bij te wonen. Onder hen bevonden zich ook de heren Heineken, Van Schaik en Van Rossem. In de feestelijk aange klede fabriekshal van de mouterij sprak de heer G. van Schaik, lid van de Raad van Bestuur, de aanwezigen als eerste toe. Hij zei in zijn speech dat er alle reden was tot feestvieren, nadat er ruim twee jaar hard was gewerkt om de mouterij te verbouwen en de capaciteit te verdubbelen. Voorts zei de heer Van Schaik dat Heineken veel belang hecht aan deze mouterijwaar de voor bier belangrijkste grondstof vandaan komt, en vertrouwen heeft in dit bedrijf dat een van de grotere in Europa is. De heer Van Schaik noemde het aandeel dat de mouterij in economisch opzicht ten aanzien van de streek heeft van wezenlijk belang. "Heineken is blij dit terrein te hebben gevonden, want het heeft praktisch een ideale geografische ligging. Gesi tueerd aan het zeekanaal dat Brussel met de Schelde verbindt, kan het gerst- vervoer op een efficiënte wijze plaats vinden door middel van zeeschepen. Dat die schepen voor de deur kunnen komen is een enorm pluspunt." De heer Van Schaik sprak de hoop uit dat een nieuw tijdperk zal aanbreken, dat wordt gekenmerkt door succes. Tot slot sprak hij zijn erkentelijkheid uit verschafte in de technische aspecten van de mouterijOm de goede relatie te onderstrepen met diens gemeente overhandigde de heer Hendrikx een geschenk aan de burgemeester van Puurs/Ruisbroek. Als laatste was het woord aan de heer Geens voor het openen van mouterij Albert. Na een toespraak over Vlaanderen en onder andere de rol van de mouterij daarin, onthulde de heer Geens een plaquette. Als dank voor zijn aandeel in de ope ningsceremonie ontving de heer Geens een tinnen bord uit handen van de heer Hendrikx. Hierna kregen de gasten een rondleiding door de mouterij, waarna een feestelijke receptie de mid dag besloot.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 12