deelnemende slijters elk 3 complete Thuistaps voor drie maanden in bruikleen. Hierna kunnen zij de instal laties kopen. De introductie van de Thuistap bij de overige slijters in Nederland zal in principe in het voorjaar van 1985 plaatsvinden. De Thuistap, de vaatjes en koolzuur- patronen zullen voorlopig rechtstreeks naar de slijterijen worden gedistri bueerd. Dit biedt de mogelijkheid ter plaatse de kwaliteit van het produkt te bewaken: de service rond de reiniging van de bierpompen, koeling van vaatjes en onderhoud van koelmantels en bierpompen kan in dat geval direct verleend worden. Indien de installatie een defect vertoont, kan hij terugge haald worden door de brouwerij en voor een ander exemplaar omgeruild. Zo is de slijter altijd verzekerd van goed materiaal. Ondersteuning De slijter ontvangt consumentenfol ders die hij desgewenst, voorzien van zijn firmastempel, tegelijkertijd met een huis-aan-huis blad kan laten ver spreiden of als toonbank folder kan gebruiken. Ook zal hij hangkaarten en raambiljetten krijgen om de consu ment op het bestaan van de Thuistap te wijzen. Bij het introductiepakket horen voorts bierafschuimers en spe ciale Thuistapviltjes. Op dit moment is nog niet bekend of de Thuistap ook door personeel gehuurd kan worden in bijvoorbeeld de bierwinkels. Zodra hierover nadere gegevens bekend zijn, komen we hierop terug. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9