Heineken laat u uit uw eigen vaatje tappen Bier is een veelgevraagde drank op een feestje thuis, barbecue-avond of tuinfeest. Wie dan graag eens thuistij dens een feestj eeen glas bier rechtstreeks uit de tap wil drinken, krijgt nu die mogelijkheid met de Heineken Thuistap. De basiselementen van de Heineken Thuistap zijn: lpMEp Aan slijters wordt vaak de vraag gesteld: "Is er ook bier in groot verpakking en bestaan er tapin stallaties voor thuis?" Die grootver pakking was er wel, want er waren brouwerijen die bier in een 4- of 5-liter blik op de markt brachten. Heineken zocht echter naar een andere oplos sing. Dat was niet zo'n eenvoudige zaak want de te ontwerpen installatie moest aan veel voorwaarden voldoen. Zo moesten de uitstekende kwaliteit van het bier en goede koeling- en reini gingsmogelijkheden gegarandeerd kunnen worden, het systeem moest handzaam zijn en het moest voor de consument praktisch in het gebruik zijn. Testgebieden Door de afdeling Marketing Bier werd in samenwerking met de afdeling Ver pakkingsontwikkeling van H.T.B. en de leveranciers, de Heineken Thuistap ontworpen. Een biertap, waarmee prima smakende, goed gekoelde Hei neken pilsjes uit een 10-liter vaatje getapt kunnen worden. Hij is niet moeilijk mee te nemen (qua gewicht ongeveer gelijk aan een krat bier) en thuis gemakkelijk neer te zetten. Een stevige tafel van 60 x 40 cm is voldoen de. En na eerst deze biertap ruim een half jaar in een aantal proefgebieden getest te hebben, zal Heineken nu regionaal de Thuistap introduceren. Het uittesten van de Thuistap gebeurde op beperkte schaal bij 30 slij terijen in de gebieden Alkmaar, Amersfoort en Zwolle. Hier konden de consumenten vanaf juni vorig jaar een Thuistap huren. Om de reacties te peilen werd tijdens deze proefperiode een enquête gehouden onder zowel de slijters als de huurders van een Thuis tap. De uitkomsten hiervan waren positief. Uit het onderzoek kwam bij voorbeeld naar voren dat de Thuistap bijzonder bleek aan te slaan bij de slij ters die het woord 'service-verlening' hoog in hun vaandel hebben staan. Zij waren erg tevreden en vonden de Thuistap bijvoorbeeld een prima aan vulling op de party-service. Ook het onderzoek onder de gebruikers van de Thuistap laat een gunstig resultaat zien. Ruim 80% was er zeker van in de toekomst vaker een Heineken Thuis tap te huren en 30% dacht er zelfs over om tot aanschaf over te gaan, als dat mogelijk is. Hun mening was eenslui dend: een Thuistap is gezellig en sfeer- scheppend, levert uitstekend bieren is makkelijk in het gebruik. Aan alle door Heineken beoogde voorwaarden was dus voldaan. Geleidelijke introductie De introductie van de Thuistap zal regionaal geschieden en start in Zuid en Midden-Nederland. Voor dit gebied is gekozen omdat gebleken is dat hier de fustverkoop en de behoefte aan zelftappen het hoogst is van ons land. Allereerst ontvingen de zelfstan dige slijters in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, een deel van Utrecht en Gelderland begin april een informatiefolder waarin een ant woordkaart was opgenomen. Na het insturen hiervan werden zij bezocht door de Heineken vertegenwoordiger die hen uitgebreid inlichtte over de mogelijkheden en voorwaarden van de Thuistap. Inmiddels is medio deze maand tot levering van het materiaal overgegaan. Voorlopig ontvangen de A. Bierpomp. B. Bierpomp-arm. C. Tapkraan. D. Onderkant van de bierpomp. E. Drukregelaar. F. Koolzuurpatroonhouder met koolzuurpatroon G. 10 litervaatje. H. Koelmantel. I. Lekbak met lekblad. J. Spoelslang. K. Deksel. Hierboven ziet u de onderdelen van de Thuistap. De isolerende koelmantel zorgt er voor dat het vaatje (nadat het door de slijter minstens 24 uur is voor- gekoeld) 10 tot 15 uur op een temperatuur van 6-8°C blijft, dè ideale drink- temperatuur voor pils. Tevens geeft de koelmantel het geheel een goed aan zicht. Voor slijters die zelf niet over een koelkast beschikken, is er voor het koelen van de vaatjes een koelkast beschikbaar. Bij de Thuistap hoort een koelring (niet afgebeeld). Deze heeft een invriestijd van minimaal 8 uur in de diep vriezer. Het gekoelde vaatje, geplaatst in de koelmantel en voorzien van deze ring, blijft 25 a 30 uur op de gewenste drinktemperatuur van 6-8°C. De voor dit systeem speciaal ontworpen bierpomp werkt onder koolzuur- druk. Voor het leegtappen van een vaatje zijn twee koolzuurpatronen nodig. Deze patronen en het 10-liter vaatje koopt de consument, de overige Thuistap-accessoires huurt hij van de slijter. Als de slijter na de introductie periode besluit tot aankoop van de Thuistaps, kan hij ze op zijn beurt ook aan zijn klanten doorverkopen. Bij de installatie ontvangt de huurder een duidelijke handleiding met tapin- structies en tips voor glasbehandeling. Als hij die nauwkeurig volgt, kan hij ervan verzekerd zijn dat hij uit de Thuistap circa 45 uitstekend smakende, goed ogende Heineken pilsjes tapt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 8