Personeelsblad van Heineken 3 Informatie en organisatie: 6 Verenigingsactiviteiten 8 Zelf thuis biertappen met de Heineken Thuistap 10 G Vos ging terug in de historie van drankenhandel Winters-Van Wees 12 Nieuw 14 Bedrijfsnieuws met: Flamingo's deden intrede in Zoeterwoude; Hotel Corona na verbouwing heropend; Grondlegger Rivella bezocht Vrumona; Uitbreiding bliklijn bij Vrumona 16 Vrumona bracht Rivella Normaal opnieuw op de markt; 17 Buitenlands nieuws uit Canada, Spanje en Zaïre 18 Reuchlin geeft commerciële medewerkers cursus over wijn 19 De personeelsfeesten zijn weer in aantocht. J.H. Voogel vertelt over de organisatie van zo'n feest 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria BENOEMINGEN Drs. P.P. Snoep, thans Directeur van Hei neken Nederlands Beheer B.V. en Alge meen Directeur van Heineken Nederland B.V., zal met ingang van 1 september a.s. de functie vervullen van Coördinerend Directeur Europa. De heer Snoep volgt daarmee drs. A.J. de Roy op, die onlangs werd benoemd tot Algemeen Directeur van Sogebra in Frankrijk. Aandeelhouders en Directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. en van Heineken Nederland B.V. hebben voorgesteld drs. A.A. Oostra, thans Algemeen Directeur van Birra Dreher S.p. A. te Milaan (Italië), per 1 september a.s. te benoemen tot Directeur van Heineken Nederlands Beheer B.V. en Algemeen Directeur van Heineken Nederland B.V. Drs. L. van Limburg Stirum zal met ingang van 1 september a.s. worden benoemd tot Algemeen directeur van Birra Dreher S.p.A. te Milaan. Momenteel is de heer Van Limburg Stirum werkzaam bij Pe Ben Pipelines Ltd. in Canada. illllIIIHillg - 1 V.V v L Inhoud en colofon naar een nieuw tijdperk met onder meer: Bowlingavond, toertocht, zaalvoetbaltoernooi filmavond en wijncursus functiewaarderingssysteem analyseert de organisatie Nieuwe verpakkingen voor frisassortiment 20 Personeelsfeest Zoeterwoude 22 Eén uit 6-duizend: T.T. Baars uit Amsterdam 35e jaargang nr. 5 Redactie-adreS: Juni 1984 Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Verschijnt 10 x per jaar Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Leusden is een van de plaatsen waar de proef met de Heineken Thuistap werd genomen. Slijter Van de Hengel demonstreert het gebruik van de Thuistap aan een klant. Bij de achterpagina: Bij de introductie van 7 Up in ons land, deelde dran kenhandel Winters gratis flesjes uit tijdens een fietsrally. Meer gegevens uit de geschiedenis van deze drankenhandel kunt u lezen op pagina 10 en 11. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/84 dienen uiterlijk 6 juli en voor 8/8417 augustus a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2