'Ereprijs' voor Zoeterwouds grasveld Enorme belangstelling voor Heineken Sevens Aan het 13e internationale Heineken Rugby Sevenstoer- nooi nam in het tweede weekend van mei een record-aan tal teams deel. Maar liefst 60 - tegen 48 vorig jaar - ploegen uit diverse landen streden op de velden van de Amsterdamse rugbyvereniging AAC om de 'Zilveren Pier'. Daarbij wordt de suporterschares en andere belangstellenden een aantrekkelijk sportweekend geboden. Doordat de teams niet als gewoonlijk uit vijftien maar uit zeven spelers bestaan en doordat de normale speeltijd van 2 x 40 minuten is teruggebracht tot 2 x 7V2 minuten, zijn overzichtelijke wedstrijden boor devol actie gegarandeerd. Het feit dat de naam van het vorig jaar winnende team Kemp and Hawley ditmaal was gewijzigd in Public School Wanderers, had niets aan hun prestaties veranderd. Ook dit jaar wisten zij in de finale hun tegenstander - Golden Oldies - te verslaan en werden zij winnaar van de Zilveren Pier. Het Neder landse N.F.C. eindigde daarbij op een goede derde plaats De Heineken Laars, prijs voor de winnaar uit de verlie zersronde werd door rayonleider uit het horecagebied Amsterdam/Utrecht P.M. van Daalen uitgereikt. Naast het beschikbaar stellen van deze prijs had de brouwerij als vanouds alle teams op de vrijdagavond te voren ontvan gen op de brouwerij aan de Van der Helststraat en tijdens het toernooi de jurywagen, kelderbierwagen, buffets en reclameborden ter beschikking gesteld. Onlangs vielen de gazons rond ontvangstgebouw De Hooiberg in Zoeterwoude in de prijzen. Een 'Ereprijs' nog wel, want zo luidt de Nederlandse naam van het helmkruid (een onkruid) dat plotseling als een hemels blauwe waas over het groene grasveld lag. Vroeger werd dit plantje van het geslacht Veronica in de geneeskunde veel gebruikt tegen tal van kwalen als geelzucht, scheur buik, oorpijn en diverse huidziekten. Zich niet bewust van deze heilzame werking, bewonderden vele Zoeter- woudse medewerk(st)ers die, na de lunch of op weg naar het contactbiertje, in de nabijheid van het ontvangstgebouw liepen, de blauwe bloempjes. Toch maakte de bouwkundige werkplaats, die tevens zorg draagt voor alle beplanting op het terrein, er korte metten mee. Deze Veronica-soort vermenigvuldigt zich namelijk zeer snel, doordat mieren het zaad van de Ereprijs verspreiden. Neemt men hier niet snel genoeg maatregelen tegen, dan wordt het gras geheel overwoekerd en stikt het. De foto is genomen met de rug naar het ontvangstgebouw toe; links op de foto ziet u een Heineken vrachtwagen op weg naar een afnemer. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 29