HUWELIJK Bunnik J.W. Herms (energiedienst) met mw. G.J.M. Derksen A. Perin (thuisverbruik fris) met mw. A.J. Barnhoorn Horecagebieden Mw. M.G.L.J. Bouwmans (administratie, Limburg) met P.J.M. Boyen A.S. Heidoorn (administratie, Noord- Holland) met mw. A.E. Wegener Zoeterwoude R.W. A. van de Poel brouwenmet mw. C.T.G. Blom W.F. Heymans (kwaliteitsdienst) met mw. M.J.E. Eland J. Bontje (magazijn intern transport) met mw. Y. Ruiter J. Harteveld (bottelarij) met mw. Y. A. Ypeij GEBOORTE Den Bosch Doret, d.v. F.K.M. Spoelstra (public rela tions, ontvangstgebouw) Dave J., z.v. J.B.M. Brummer (physieke distributie) Ronnie, z.v. J.F.A. Sweebroek (verpak ken) Miriam, d.v. M. Montiel Montiel verpak ken) Bunnik Tamara E.A., d.v. A.M. Driessen (verpak ken) Salima, d.v. A.M.A. Abbou (W.A.O.) Horecagebieden Sudesh K., z.v. mw. B. Mohan Rambadjan (administratie, Den Haag) Marcel, z.v. A. Bolt (expeditie, Groningen/ Friesland/Drente) Iewke R.M.,z.v. H.P. Bul (expeditie, Gro ningen! Friesland/Drente) Leeuwarden Esmeralda, d.v. J. Zweytzer (technische dienst) Zoetermeer Channa, d.v. K.D.G. van Straalen (alco- holfabriek) Cormac, z.v. J. Verheul (marketing) Zoeterwoude Mirjam W., d.v. G.W. Derksen (account planning horeca) Jeroen, z.v. G.P. Noorlander (planning control H. T. B.) Marcel, z.v. P.M. van Veelen (fin. vorde- ringenbeheer) Erwin, z.v. P. van Vliet (fin. vorderingen- beheer) Rémon M., z.v. mw. C. Beeftink-Haas- noot (plaatselijke personeeldienst brouwe rij) Sjoerd, z.v. P. de Bakker (programmering H.A.G.) Renée A.M.S., d.v. B.R.M. Hulsman (verpakken) Astrid J., d.v. H.R. van Dissel (garage werkplaats Rajae, d.v. M. Boughlala (bottelarij) Richard, z.v. C.D. Wilbrink (mechanische werkplaats Shailesh K.S.R., z.v. R H. Gena (bottela rij) GESLAAGD Amsterdam Voor het diploma E.H.B.O.: J.M.H. Boskma, C. Dijkstra, M. El Maach (allen: brouwen)', J. van Eijk, P.C.A. Laan (beiden kelders)', H.J. Visser (technologische dienst)', H.J. Vaneveld (kwaliteitsdienst)', H.J.M. Blokker, P. Hogenbirk, J. Koster, G. Westenburger (allen: portiers en bewaking). Den Bosch W.A.C. Beset (bedrijfsbureau) voor Praktijkexamen Moderne Bedrijfsadministratie. A.G.M. v.d. Wiel (brouwerij algemeen) voor Praktijkexamen Machineschrijven. J.G. Taks (intern transport) voor Diploma Heftruckrijder. Voor de cursus Basiscursus Meet- en Regeltechniek: J.J.M. v.d. Besselaar, A.W.M. v.d. Broeke, W. A.M. van Delft, R.J.M. v.d. Donk, P.J.W. Kreijger, A.P.A. Verbeek en H.J.M. Willems (allen: TD verpakken en opslag): D.J.M.H. v.d. Biggelaar, L.F. Guit, C.P.G. de Jong en A.C.M. v.d. Sande (allen: TD brouwerij en energie): J.M.B.P. Roskam (mechanische werkplaats). Bunnik J. Bergmann (planning control) voor de basiscursus Bedrijfseconomie. Horecagebieden A. van Leeuwen (administratie Amsterdam!Utrecht) voor het diploma Commercieel Economische Praktijk. M.P.M. Meulenbroek en Th.H.P. Thomasse (beiden expeditie Midden- Brabant) voor het Chauffeursdiploma CC V-B. Zoetermeer Voor hetdiplomaE.H.B.O: C.W.M. v.d. Bogaerdt en N. Gareman (beiden administratie): ntw. M. Groeneveld- Hermans (orderbehandeling): R- v.d. Hoogen (postkamer): L.P. v.d. Kolk verkoop thuisverbruik)mw. G. Noorman (technologische dienst): mw. H.E. Reukema-Gevers (verkoop binnendienst): mw. Vervaet-Hoogenraad (receptie). N.J. Vossen (bewaking) voor Beveiligingsbeambte B. Zoeterwoude Voor d cursus Smeertechniek: E.F. Pressl, W.P.J. Rook, A. de Vos, H.C. Gerbes, W.P. van Stein, W.C.M. Driessen, H.A.M. Onderwater, Th.J.M. Emmerik, B.J. Wijnberg, J.B.AVisser, A.J. Filippo (allen werkzaam bij de storingsdienst) Voor de cursus Bedrijfskennis Intern Transport: G.R.M. Geersinga, W. Smit, R. Donker, B.F. v.d. Woude, A.C.M. Bouwmeester, P.A. Wassenaar, J.M. Korbee, H.J. Broerse, W.H.C. v.d. Water, Th. C. Weiman, A. Vergunst (allen werkzaam bij de afdeling intern transport). Voor de cursus Elementaire Microbiologie: T.J.M.L. Uffink kwaliteitsdienst) Voorde cursus Notuleren: mw. A.P. Diekmeier (produktie overhead). G.T.M. van Klooster (thuisverbruik bier) voor het diploma NIMA-A. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam E.A. van Weeren (export Afrika!Oost Europa) Den Bosch E. Lorenzo Suarez (verpakken) L.P. Sanders (verpakken) A.L.C. A. de Kok (technische dienst) Mw. C.W.J. van Venrooy-Spierings (interne dienst) Bunnik G. van Viegen (intern transport) S.R. de Vries (marketing fris) Zoeterwoude Mw. M.D.J. Schoemaker (service lab. H.T.B.) P. Lindeman (H.A.G. produktie) F. Verschoor (H.A.G. controle in-/output) BUITENLAND Birra Dreher S.p.A. ITALIË De heer J. W. Veenhuijzen is op 29 mei met zijn vrouw naar Macomer vertrokken, waar hij als project engineer funktioneren zal. Murphy Brewery Ireland Ltd. IERLAND De heer K. de Vries is op 4 juni naar Cork vertrokken om daar voor circa 1 jaar werkzaam te zijn als project engineer. De heer M.E. de Groot is op 12 juni vertrokken om een aantal jaren de funktie van commercial manager op zich te nemen Heineken France S.A. FRANKRIJK Voor het inbedrijfstellen van de nieuwe installaties binnen het project "Nieuw Dienstgebouw 1984" zijn de volgende heren gedetacheerd naar Schiltigheim en wel op de volgende data: De heer J. Velthuizen is op 12 juni vertrokken evenals de heer R. Muhlbauer, terwijl de heer J. Tolsma op 18 juni is vertrokken. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Op 26 mei zijn de heer en mevrouw H.A. Both uit Lagos vertrokken om verlof te genieten. De heer J. M. M. Luk uit Kaduna is van 13 t/m 24 juni met verlof in Nederland. De heer R. V. Sterk is definitief uit Lagos teruggekeerdzijn gezin was al op 26 mei in Nederland aangekomen. Op 2 juni is de familie J. H. E. Mekenkamp eveneens uit Lagos met verlof gekomen, terwijl de familie F.H. Schermers de 23e juni uit Lagos is vertrokken voor verlof. Op 18 mei zijn de heer en mevrouw A. Been weer teruggekeerd naar Lagos. De heer R. Elert is op 18 juni voor 2lh maand naar Lagos vertrokkenom daar de funktie van acting Nigeria technological controller te vervullen. Zijn gezin zal hem later volgen. De heer P.A.M. Heemskerk is op 25 juni voor 3 maanden naar Lagos vertrokken. Hij zal daar de funktie van acting brewery manager vervullen. Ook zijn gezin zal zich later bij hem voegen. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26