Ruim f9.000- aan beloningen in Den Bosch H.Otten f525,- Amsterdam Het idee van de heer Otten (werkzaam bij de afdeling Verpakken) heeft betrekking op enige constructiewijzigin gen van de stortinstallatie van Oktabins (grote kroonkurk- containers). Door de voorgestelde wijzigingen wordt het kroonkurkverlies verminderd. V.l.n.r. de heren Scheltema, Gustavo Fernandez, Vleghert, Van Engeland, Vermeulen, Van Ley den en Knops. Drie hoge beloningen werden op 16 mei in Den Bosch uitgereikt aan de inzenders van zeer goede ideeën. Hierbij waren tevens de heer J.A. Vleghert, secretaris van de C.I.B.C., en leden van de P.I.B.C. aanwezig. Alvo rens ir. C. Scheltema over ging tot het overhandigen van de beloningen en de cadeaus, benadrukte hij tot de aanwezigen dat in Den Bosch veel ideeën worden ingediend. De heer Scheltema zei te hopen dat dit in de toekomst zal blijven doorgaan. Hierna reikte hij de heer S. Gustavo Fenandez een beloning van f 3.825,- uit. De heer Gustavo Fernandez, die werkzaam is bij de afdeling Verpakken, had een idee ingediend om de palletizerlift van colonne 9 door middel van een switch te beveiligen tegen beschadiging. Door het aanbrengen van de switch wordt voorkomen dat een leeg ingevoerde pallet te ver op de lift kan doorlopen. De heren A.A.M. van Leyden en W.M.J.M. Vermeulen (beiden werk zaam bij de Technische Dienst) kregen een beloning van f 2.750,- voor hun voorstel om de luchtring van de vuiler bij de blikcolonne te reviseren. Een beloning van f 2.475,- ging tot slot naar de heren H.J. Knops en J. van Engeland, die beiden werkzaam zijn in de Bottela rij. Zij hadden voorgesteld een wijziging aan te brengen aan de afvoerbanen van de etiketteermachines van colonne 8. Een verbinding tussen noodknop en afvoer- baan zorgt er nu voor dat op de afvoerbaan aanmerkelijk minder flessen omvallen. Amsterdam G. Lucke, storingsdienst f 350,- Den Bosch C. Verkennis/A. de Bleyser, technische dienst storingsgroep f 200,- P. van Diepen, bottelarij f 160,- R. Ramos, bottelarijf 150,- H. Knops/J. Engeland, bottelarij f 150,- P. van Diepen, bottelarij f 100,- J. Mulders/J. Dubbeld, bottelarij f 100,- A. Blom, centraal magazijn f 75,- G. Hulsken, bottelarijf 75,- A. Kik/N. Opstraat, bottelarij f 75,- P. Jamlean/R. Sweeb, bottelarij f 75,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam C. Timman, storingsdienst f50,- Den Bosch J. v.d. Ven, technische dienst f 50,- A. Pompen, bottelarijf 50,- G. v.d. Wijst, bottelarijf 50,- A. van Gerwen, bottelarijf 50,- W. Klijn, bottelarijf 50,- H. de Ruiter, bottelarij f 50,- G. van Loon, mechanische werkplaats f 50,- P. v.d. Akker, brouwerij algemeen f 50,- R. Sweeb/J. de Bresser, bottelarij f50,- T. Rust/N. Damen, bottelarij f 50,- J. Mulders/J. Dubbeld, bottelarij f 50,- Horecagebieden G.J. Koopman, C.T.D. Gelderland/Overijsself 50,- 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23