Grizzly maakt uitbreiding noodzakelijk Primus viel uit de lucht Deelneming van Heineken in Spaanse brouwerij Een vrachtwagen wordt rechtstreeks vanuit het nieuwe magazijn beladen Door een Amstel vlag weg te trekken, onthult de heer Van de Vijver (rechts) de plaquette ter gelegenheid van de ope ning van het nieuwe magazijn. Links de general manager van de brouwerij, de heer M. H. Rijkens In december van het vorig jaar startte de export van het door Amstel Bre wery Canada Ltd. gebrouwen Grizzly bier naar de Verenigde Staten. Omdat voor 1984 verwacht wordt dat 1 mil joen dozen Grizzly zijn weg zal vinden naar de Amerikaanse consument, was uitbreiding van het magazijn vol goed Pallets met Grizzly bier in het nieuwe magazijn noodzakelijk bij de brouwerij in Hamilton. Op 10 februari was het zover dat mr. R. van de Vijver, lid van de Raad van Bestuur, de nieuwe opslagruimte officieel kon openen. De heer Van de Vijver onthulde daartoe een plaquette. Op 23 mei heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. bekend gemaakt dat met de directie van de Spaanse brouwerij El Aguila overeenstem ming is bereikt over het verkrijgen van een belangrijke minderheidsdeelne ming in deze Spaanse onderneming door Heineken. El Aguila is marktlei der in Spanje met een marktaandeel van ruim 20%. Het bedrijf bezit twee mouterijen en zeven brouwerijen met een produktiecapaciteit van ongeveer 7,5 miljoen hectoliter. De directie van Al Aguila zal aan de Aandeelhouders vergadering voorstellen het kapitaal met 50% te vergroten. Het ligt in de bedoeling dat de gehele uitgifte van aandelen door Heineken wordt opge nomen. Dit zal gebeuren tenzij de hui dige aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeursrecht. Met de gehele transactie is een bedrag van circa 100 miljoen gulden gemoeid. De verwachting is dat het nog enkele maanden kan duren, voordat de over eenkomst verwezenlijkt is. In ons land kennen we het Pepsi-para- team. Bij sommige evenementen landen ook parachutisten met Heineken para chutes. Ook bij Bralima S.A.R.L. in Zaïre kent men een dergelijke manier om het biermerk Primus onder de aan dacht te brengen. Op de foto ziet u twee parachutisten in actie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 17