Rivella, natuurlijk fris Uitbreiding verpakkings-assortiment NAAST RIVELLA SUIKERVRIJ NU OOK WEER RIVELLA NORMAAL Eind vorig j aar kon u lezen dat Vrumona B.V. per 1 januari 1984 Rivella produ ceert in licentie voor het Zwitserse bedrijf Rivella International. Inmiddels is RiveUa Suikervrij ook in het personeelsassorti- ment opgenomen, Rivella Normaal volgt in juli. Maar wat is Rivella nu eigenlijk voor een frisdrank? Rivella is van oorsprong een Zwitsers produkt. In 1951 richtte dr. Robert Barth in Stafa, gele gen aan de Zürichsee, het 'Milkin Institut Robert R. Barth' op. Een jaar later werd dit een naamloze ven nootschap onder de naam 'Rivella A.G.'. In 1953 vond de introductie plaats van de gelijknamige frisdrank. Begonnen met een schuch tere jaaromzet, bedroeg de omzet na 13 jaar al 10 mil joen liter. Vorig jaar was dat zelfs 39 miljoen. Daarmee is het als experiment geïntro duceerde Rivella uitge groeid tot dé nationale fris drank in Zwitserland. Ook in ons land werd Rivella op de markt gebracht. De produktie en distributie werd sinds 1957 verzorgd door de Coöperatieve Con- densfabriek 'Friesland' te Leeuwarden, tot Vrumona in 1983 het licentiecontract van de C.C.F. overnam. Natuurlijk en gezond Van oudsher bestaan er twee typen Rivella: Rivella Nor maal en Rivella Suikervrij. De produktie van Normaal werd in 1982 door de C.C.F. gestaakt. Begin mei heeft Vrumona het echter weer op de markt gebracht in 20 cl flessen en literflessen. Om het produkt tegen overmatig licht te beschermen, is de kleur van de flessen bruin. Een grootscheepse reclame campagne zal deze herintro ductie van Rivella Normaal onder de aandacht brengen. Dit gebeurt onder meer door Ster-spots en advertenties in de landelijke dagbladen, grotere tijdschriften en vak bladen. Het thema daarbij is: Rivella, natuurlijk en fris. Sinds kort is een klein aantal dranken uit het Vrumona-assortiment in een andere verpak king verkrijgbaar dan in de normale flessen en blikken. Net als bij 7-Up al het geval was, zijn Royal Club Shandy, Pepsi-Cola en Sisi Sinas nu ook te verkrijgen in een 25 cl plasti- shield-flesje. De flesjes zijn verpakt per 6 stuks in een zogenoemd contourpack. Voor deze verpakkingsvorm is gekozen omdat de ervaring met 7-Up leerde dat vooral in de vakantieperioden dit flestype in trek is. Het is namelijk licht in gewicht, makkelijk te ope nen èn af te sluiten door de schroefdop. De inhoud blijft lang koel door het gebruikte materiaal van polyesterschuim (dat volledig afbreekbaar is)Bovendien hoeft er geen sta tiegeld betaald te worden. Want de ingrediënten van Rivella zijn van zuiver natuurlijke oorsprong, zon der toevoeging van kunst matige smaak-, kleur- of zoetstoffen. Daarentegen bevat Rivella waardevolle melkbestanddelen, vitami nes, mineralen, melkzuur en sporenelementen. Natuur lijke kruiden- en vruchten extracten zorgen voor de typerende smaak. Voor de sportieve mens In Zwitserland is Rivella altijd een drank geweest die aansloeg bij sportieve men sen, die na het sporten graag een natuurlijke, gezonde en niet-dik-makende dorstles- ser drinken. In de Vrumona campagne wordt ook op deze groep ingehaakt, zij het met een knipoog naar de realiteit. Alleen door het drinken van Rivella wordt u immers geen kampioen paal- zitten. Evenmin wordt u er 2 meter lang door. Het feit blijft dat Rivella een drank is die past bij sportieve men sen. Koel serveren 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 16