Grondlegger Rivella bij Vrumona Nieuwe pasteur in bliklijn Vrumona Blik inGT uitvoering Op 8 mei bracht de grond legger van Rivella, Dr. Robert R. Barth, samen met de directeur van Rivella International AG uit Rothrist (Zwitserland), de heer P. Sülser, een bezoek aan Vrumona B. V. te Bunnik. Tijdens dit bezoek lieten de beide heren zich uitgebreid informeren over de wijze waarop Vrumona, na de overname van de licentie van CCF, de ver koop van Rivella in Neder land ter hand heeft geno men. Vooral de herintroduc tie van Rivella Normaal had daarbij hun grote belangstel ling. Op de foto v.l.n.r. de heren Sülser, Rottier, Keereweer, Barth, De Vries en Over- gaauw. Vorig jaar is een tweede blikafvulmachine geplaatst bij Vrumona B.V. om aan de nog steeds stijgende vraag naar onze frisdranken in blik te kunnen blijven voldoen. Dit seizoen zijn Pepsi Cola in een 25 en 50 cl-blik en Seven-Up in een 50 cl-blik in het assortiment opgenomen. Daarnaast zijn de smaken Royal Club Ginger Ale en Sodawater toegevoegd aan het al uitgebreide 33 cl-blikassorti- ment. Tevens is een serie produkten in een 15 cl-blik ontwikkeld. Deze verpak- kingsvorm is ontstaan uit overleg met de luchtvaart maatschappijen en ook voor het gebruik in de vliegtuigen bestemd. Door deze uitbreidingen van het blikassortiment was een verdere aanpassing van de bliklijn noodzakelijk, onder andere door het plaatsen van een nieuwe pasteur. De nu nieuw geplaatste pasteur van het merk Sander Hansen heeft een fors formaat (16,50 meter lang, 7,60 meter breed en 2,90 meter hoog), is dubbeldeks en geheel in roestvrij staal uitgevoerd. Bij deze pasteur kan men kiezen uit een vijftal pro gramma's die door micro processors wordt gestuurd en gecontroleerd. De blikken worden in de pasteur langs 9 zones geleid. Daarbij kan de tempera tuur, afhankelijk van het produkt, tot maximaal 80 °C worden opgevoerd. De behandeltijd varieert van 42 tot circa 60 minutenper uur kunnen zo'n 60.000 blikken door de pasteur worden gevoerd. Een bijzonderheid in de constructie is dat in verband met de stabiliteit van de hoge blikken moest worden gezocht naar een speciale manier van blik- transport door de pasteur. Gekozen is voor een zes meter brede gaasmatcon- structie, waardoor omvallen van deze blikken wordt voorkomen. De gehele operatie van het verplaatsen van de oude pasteur en het installeren van de nieuwe pasteur heeft drie weken geduurd en is vrijwel geheel in eigen beheer uitgevoerd. Wtter lemon gWOtNKV/AST MET: 25 W KININE PER tfTER V,>V Dat de Vrumona blikjes een hoge omzetsnelheid hebben, is op zich een ver heugend feit. Tijdens een produktierun voor RC Bit ter Lemon blik bleek dat de blikleverancier zich aan deze ontwikkeling heeft aangepast. Tussen de fraai ogende gele blikken trof men een 'GT' uitvoering aan waarin de snelheid visu eel wordt uitgebeeld. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15