Hotel Corona is weer open Langbenige bewoners in Zoeterwoude fieke sfeer en stijl van het hotel te behouden. Hotel Corona beschikt na deze verbouwing over 26 comfor tabele kamers. Het tuinach- tige verwarmde terras 'Le Tournesol' is uitgebreid. Ook het 'Café Corona' op de begane grond en het klassieke en rustieke restau rant 'Les Saisons' op de eerste etage werden aanmer kelijk verfraaid. Het is niet de eerste keer in de geschie denis van het hotel dat een dergelijke verbouwing plaatsvond. Precies 50 jaar geleden, in mei 1934, vierde het hotel ook een feestelijke heropening na een ingrij pende renovatie. In 1969/ 1970 verhuisde met een verbouwing de keuken naar de eerste etage en werd beneden een petit restaurant ingericht. B! miünmuf? fff fff9ftfnzfffff|J IK inmiüniém; ffi iiiiiiiimiffi1 In kisten werden de flamingo's vanuit Blij dorp naar Zoeter woude vervoerd. Hier zetten zij voorzichtig hun eerste stap pen in het nieuwe vogelverblijf waar zij enkele dagen moes ten blijven om te wennen De Zoeterwoudse vestiging is sinds kort een nieuwe vogelfamilie rijker: de Phoenicopterus chilensis, ofwel Chileense flamingo. Acht van deze flamingo's, afkomstig uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, vonden op 17 april een plaatsje in de binnenvijver van de kantoortuin. Vanuit de kamers aan de binnen De heer D. van Dam, directeur van Blijdorp, was in Zoeter woude aanwezig op de dag van aankomst van de flamingo's. Op de foto ziet u hoe geheel rechts ir. B.A. Horstman, direc teur produktie bier, naar het geplastificeerde bord met gege vens over de flamingo's kijkt, dat hij zojuist van de heer Van Dam (tweede van rechts) heeft gekregen. Drs. P.P. Snoep, algemeen directeur Heineken Nederland B.V., - links - kijkt toe. zijde van de vier kantoor vleugels zijn de acht flamin go's dagelijks gade te slaan, terwijl zij in een afgezet gedeelte van de vijver rondstappen. Als het weer te koud wordt, kunnen de flamingo's hun toevlucht zoeken in een daarvoor speciaal gebouwd vogelver blijf onder vleugel 2. De Chileense flamingo's krijgen overigens geen permanent onderdak in Zoeterwoude. Het is namelijk de bedoeling dat te zijner tijd tien stellen Europese flamingo's in de kantoortuin komen wonen. Deze kunnen echter pas vanuit Blijdorp worden vervoerd - met toestemming van het ministerie van W.V.C. - als hun broedtijd beeïndigd is. De verzorging van de flamingo's ligt in handen van dierenverzor gers Hans Wesselingh en Jan van der Zalm, medewer kers van de bouwkundige dienst in Zoeterwoude. Het monumentale hotel- café-restaurant Corona (een eigen exploitatie van Heine ken) is op 16 mei 1984, na een totale renovatie, hero pend. De opening werd verricht door Staatssecreta ris van Economische Zaken de heer P.H. van Zeil. Hij werd in de openingshande ling geassisteerd door Tweede Kamerlid mevrouw E.G. Terpstra en de direc teur van hotel Corona, de heer PAB rekelmans Gedurende vier maanden was het hotel gesloten. In die periode werd gebruik gemaakt van de noodexploi- tatie 'Petit Corona' midden op het Buitenhof. Hotel Corona, liggend in het hartje van Den Haag, wordt vaak beschouwd als de huiskamer van Den Haag. In de renovatie is getracht zoveel mogelijk de speci- Geassisteerd door de heer Brekelmans (links) en mevrouw Terpstra verrichtte de heer Van Zeil de openingshandeling door het aansnijden van een enorme asperge-taart.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14