Het inladen in Maarheeze gebeurde in 1965 nog zon der vorkhef truck gen afleveren. Na korte tijd kende iedereen mij en stond de koffie klaar. De eerste dag nam ik nog brood mee voor 's middags maar dat hoefde hele maal niet. Het was heel normaal dat ik gezellig mee lunchte, dan was het van: 'Geerd, stoppen met werken, we gaan aan tafel'Er werd wel van je verwacht dat je alles keurig op z'n plaats zette: kratten en fusten in de kelder, flessen op de plank. Dat was tamelijk zwaar werk want de kratten waren van hout en sommige dranken, zoals oude jene ver, zaten in stenen kruiken. En wat te denken van de fusten. Die waren ook van hout en hadden een inhoud van zo'n 47 a 48 liter. Er waren zelfs fusten van 97 of 108 liter, die werden speciaal voor kermissen gebruikt. Als je zo'n fust moest afleveren sjouwde je dus met 196 kilo! Lange dagen maakte je ook in die tijd. Soms had je wel 35 bestellingen op één dag en dan was het al gauw avond voordat je alles bezorgd had. Vooral Kerst en Oud en Nieuw waren drukke dagen. Mijn moeder heeft in die tijd menigmaal opgebeld om te vragen waar ik bleef." Terug Jarenlang fietste Geerd van Leende naar Eindhoven. Of het nu vroeg was of laat, koud of warm, door weer en wind kwam hij op de fiets en alleen bij zwaar noodweer nam hij de wagen mee. Met een onderbreking van enkele jaren is Geerd Vos dit werk blij ven doen. Tegenwoordig houdt hij zich eigenlijk alleen nog met het maga zijn bezig. Zelf zegt hij daarover: "Ik heb mijn werk altijd met erg veel ple zier gedaan, maar het wordt me nu een beetje te zwaar. Ik vind het ook niet zo gezellig meer, het is allemaal zo zake lijk geworden. Af en toe ga ik nog wel eens op pad, dan val ik in voor een zieke chauffeur of ik ga mee als bijrij der. Veel mensen herkennen mij nog en roepen als ze mij uit de auto zien komen: 'Jongens kiek es d'ne ouwe is er bij'. Laatst ging ik ook met een van onze chauffeurs mee. In de auto zei hij tegen me: 'Bij de volgende klant krijg ik nooit eens 'n kop koffie'. Bij mezelf dachtik: 'afwachtenmaar'. Enjahoor, we waren nog niet klaar of de baas zei: 'Zeker wel trek in een kop koffie man Foto uit de zes tiger jaren: op de eerste dag van het carna val rijden de prins en zijn gevolg mee op een vracht wagen van Winters nen? Er lag bovendien ook nog een koekje en een sigaar bij!" Ook tijdens de korte onderbreking van vier jaar in zijn chauffeursbestaan bleef Geerd bij Winters in dienst. J.R.J. Winters ging namelijk kippen houden om die, geslacht, aan de horeca-klanten te verkopen. Omdat hij vond dat Geerd het maar eens 'wat rustiger aan' moest gaan doen, vroeg hij Geerd de kippen te verzorgen. Bovendien zou Geerd voor elke kip die hij slachtte een kwartje krijgen. Toen er bij de kippen ook nog duiven kwamen, kreeg Geerd zijn handen vol en werkte tóch nog zeven dagen in de week om alles bij te kunnen houden. Later werden er paarden aangekocht en groeide de 'dierenhobby' van de heer Winters uit tot een in Leende bekende manege. Geerd keerde ech ter weer terug naar de drankenhandel Groeiend bedrijf Drankenhandel Winters was intussen gestadig doorgegroeid en verhuisde diverse malen naar een groter pand. Nadat de Van Vollenhoven brouwerij door Heineken en Amstel (respectie velijk 60% en 40% van de aandelen) was overgenomen, werd Winters de Heineken agent voor Eindhoven en omliggende dorpen. Maar het was tegelijkertijd ook agentschap voor diverse frisdranken. Ook had het bedrijf een afdeling onder de naam: Bronwater Import Kantoor. De naam zegt het al: er werden bronwaters uit diverse landen geïmporteerd die dan weer aan groothandels in heel Neder land werden verkocht. Men impor teerde ook modderbaden! Deze kwa men, in poedervorm, in pakken uit Hongarije aan en moesten met water worden aangelengd. Winters verkocht deze 'gezondheidspakketten' aan de farmaceutische groothandels. Samen Er was sinds 1950 in Eindhoven ook een Amstel agent. Dit was de firma Van Wees. Van oorsprong een Amsterdamse drankenhandel van een vader en twee zoons. Een van de zoons vestigde zich in Eindhoven met een drankengroothandel. Als deze Van Wees in 1974 besluit de zaak te verko pen, benadert de brouwerij Winters. In gezamenlijk overleg worden dan uiteindelijk beiden door Heineken overgenomen en een nieuwe concern drankenhandel is geboren! Het bedrijf is nu gevestigd op het industrieterrein 'De Hurk' en zoals gezegd: Geerd Vos werkt er nog steeds. Hij is hiermee nog de enige van de 'oude club'. Jan Winters heeft inmiddels afscheid genomen. Hij is nu 65 jaar maar kan het nog steeds niet laten om even langs te komen en te horen hoe de zaken erbij staan want zowel Jan Winters als Geerd Vos zijn nog steeds aan de drankenhandel ver knocht. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 11