Het begon met een vrachtwagentje op drie wielen In Eindhoven en omgeving is drankenhandel Winters- Van Wees B.V. een alom bekende drankenleverancier. Sinds 1947 was de firma Winters Heineken agent en Van Wees was vanaf 1950 Amstel agent. In 1974 werden beide drankenhandels door Heineken overgenomen en werd het: concern-drankenhandel Winters-Van Wees B.V. Hieronder het verhaal van deze drankenhandel, verteld door twee mensen van het allereerste begin: de heren Winters en Vos. De oprichting van drankenhan del Winters geschiedde in 1946. Een zoon van de eigenaar van bierbrouwerij De Vogelsberg in Maar- heeze, J.R.J. Winters, vatte het plan op om in Eindhoven bier en frisdran ken te gaan verkopen. Deze dranken kon hij uit vaders bedrijf betrekken want daar werden limonades geprodu ceerd en het in Amsterdam gebrouwen Van Vollenhoven's bier in het assorti ment gevoerd. Voor de distributie van dranken was, ook toen al, een vracht wagen nodig. In de dagen na de Tweede Wereldoorlog waren kant en klare vrachtwagens echter hoogst zeld zaam. Winters zocht daarom losse onderdelen bij elkaar en kreeg zijn neef Jan, werkzaam in een garage, zover om er een complete auto van te maken. Jan laadde in Maarheeze de vrachtwagen vol limonade en bier en reed hem naar Eindhoven waar hij de lading onder zijn vele bekenden uit ventte. Hij was binnen de kortste keren 'los'. De verkoperskwaliteiten van Jan bleven zijn neef niet onopge merkt: hij werd in 1947 in de zaak opgenomen en liet de autowerkplaats achter zich. Overigens kwam hem nu de ervaring, opgedaan in de brouwerij van zijn oom voordat hij naar de garage ging, goed van pas. Geerd Vos Jan Winters verhuisde naar Eindhoven en ging bij de drankenhandel wonen aan de Leenderweg. Na enkele jaren trok J.R.J. Winters zich terug als bedrijfsleider en wijdde Jan zich geheel aan de in- en verkoop. Iemand die vanaf die tijd ook bij Winters werk zaam is, is Geerd Vos. Als één van vier boerenzoons was er voor hem geen werk op de ouderlijke boerderij en moest hij uitkijken naar een andere baan. Zo kwam hij als 20-jarige in dienst bij Winters. Geerd zorgde voor het in- en uitladen van de dranken en ging ook op pad om bestellingen bij de klanten af te leveren. Zijn eerste bestelwagen was een Tempo: zoals u op een van de foto's ziet, een klein vrachtwagentje op drie wielen. Het inladen hield in dat hij naar Maarheeze reed met leeggoed en een bestellijst. Er werd precies die hoeveelheid mee teruggenomen die door de klanten besteld was. Dat zelf ophalen van de drank bij de fabriek scheelde in de financiën want er werd een vergoeding gegeven voor elke zelf gehaalde krat. Het bestellen ging 'op rantsoen' want in de eerste jaren na de oorlog waren de grondstoffen nog schaars en daarom gold er een beperking voor de verkoop van alcohol en limonade. Zwaar maar gezellig Nadat Geerd Vos zijn voorraad had ingeladen, ging hij terug naar Eindho ven om de flessen en fusten öf direct bij de klanten of in het (toen nog kleine) magazijn te brengen. Geerd herinnert zich die ritten nog goed: "Het lag natuurlijk aan de hoeveelheid die ik moest gaan halen, maar meestal ging ik 's morgens al vroeg op pad. Vaak al om zeven uur. Als ik met het vrachtje terug was in Eindhoven, begon eigen lijk pas het leukere werk: de bestellin- Geerd Vos bij z'n eerste vrachtwagen tje op drie wielen, de 'Tempo'. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 10