Begin 1982 werd een nijpend probleem voor Vrumona opgelost. Door de aankoop van het terrein van buurman Wynmalen Hausmann kon een centraal voorraadde- pot worden ingericht ten behoeve van het gereed pro- dukt. De depots in Wijk bij Duurstede, Amersfoort en de twee in Utrecht werden afgestoten. Met de bouw van een nieuwe loods op het aangekochte terrein is voorzien in een grote centrale opslagruimte van waaruit de gehele distributie over Nederland plaatsvindt. NIEUW INTERN TRANSPORT VOOR VRUMONA Zoals vaak bij het oplossen van problemen, ontstaan er nieuwe die op hun beurt het hoofd moe ten worden geboden. In dit geval ging het om het interne transport van het gereed produkt op de pallets naar de opslagruimte. De nieuwe loods ligt op een afstand van 350 meter van de palletizers (de kratstapelmachines) en die afstand is te groot om door een vorkheftruck op een efficiënte wijze te laten bestrijken. Er is tijdelijk gebruik gemaakt van een vrachtwagencombi natie om het gereed produkt naar de nieuwe loods te vervoeren maar om tot een definitieve oplossing te komen, bestudeerde een werkgroep een aantal alternatieven. Bedrijfsleider K. Keereweer: "Bij het bekijken van de verschillende moge lijkheden hebben we ons vooral laten leiden door economische motieven. Kostenverlaging is voor Vrumona nu eenmaal een noodzaak om te kunnen overleven. Bovendien hebben we met de keuze van het systeem ook aan de werkomstandigheden voor de mensen gedacht." De werkgroep oriënteerde zich bij andere bedrijven en kwam tot de con clusie dat een onbemand treintje de beste oplossingwasvoor Vrumona. En hoewel binnen Heineken enorm veel ervaring is opgedaan met intern trans port bleek dat een mogelijkheid te zijn die nog op geen van onze vestigingen was ingevoerd. De heer Keereweer: "Dat betekende dat wij niet konden terugvallen op gegevens en ervaringen van een derge lijk treintje in eigen gebruik en dat we dus een stukje pionierswerk moesten verrichten. Mede door de hulp van een adviseur van de concernstafdienst Phy- sieke Distributie zijn we daarin goed geslaagd." Vrije baan Het onbemande treintje krijgt zijn 'richtingsgevoel' van een kabel die in de grond is gelegd. Op deze kabel staat een hoogfrequente spanning die een soort magnetisch veld veroorzaakt. Dat veld wordt afgetast door de 'trek ker' die daardoor in zijn spoor blijft. Voor de twee nu in gebruik zijnde

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 8