Opgeruimd staat netjes Hooiberg in de schijnwerpers Mr. A. A.M. van Agt bezocht Bossche brouwerij Veilige arbeidsomstandig heden zijn van het grootste belang. Regelmatig heeft u al kennis kunnen maken met maatregelen die zijn genomen in het kader van de Arbo-wet. Maar aan een verbetering van de arbeids omstandigheden kan ook door de medewerkers zelf veel worden gedaan. Zo startte in maart bij Vrumona in Bunnik een actie onder het motto 'Opgeruimd staat netjes'. Daartoe was in de kantine een kraampje opgesteld om het Vrumona- personeel op deze actie - en vooral het belang daarvan - attent te maken. Ook persoonlijk werd de actie onder de aandacht van ieder gebracht. In maart, april en mei troffen de Bunnikse medewerkers namelijk de actiefolders aan in de enveloppe van hun salaris specificatie. Deze maand was er zelfs een prijsvraag, waarbij leuke prijzen zijn te verdienen, aan de actie verbonden. Zoals uit het motto blijkt was èn is het de bedoeling dat ieder zoveel mogelijk z'n werkomgeving schoonhoudt. De begeleidende brief bij de actiefolders liet geen twijfel bestaan over het nut van een schone en opgeruimde werkplek: 'een afdeling zonder allerlei rommel blijft een prettige maar vooral een veilige afdeling'. Een initiatief dat alle navolging verdient! Wie niet in de nabije omge ving van onze Zoeterwoudse vestiging woont, zal het nog niet hebben opgemerkt: sinds kort is de hooiberg op het bedrijfsterrein in de avonduren verlicht. We bedoelen dan de 'echte' hooiberg, die tegenover ontvangstgebouw de Hooi berg staat. Het symbool voor de brouwerij waar het allemaal mee begonnen is: De Hooiberg in Amster dam, in 1592 opgericht en in 1864 aangekocht door Gerard Adriaan Heineken. Om de aandacht extra te vestigen op deze hooiberg, wordt hij 's avonds door drie lampen verlicht. Ook vanaf de weg is dit goed zichtbaar en levert het een bijzonder fraai plaatje op. Voor de technici onder u: het zijn drie Son hogedruk- natriumlampen van elk 70 Wattdie voor de verlichting zorgen, in een SNF 200 armatuur. Zij verspreiden een warm, geelachtig licht en zijn ook zuinig in het energieverbruik. In een uitzonderlijk geval kan aan- en uitschakelen van de lampen door middel van handbediening plaatsvin den. Normaliter echter zijn zij geschakeld op een astronomische schijf, die de verlichtingstijd automatisch aanpast aan de stand van de zon. Het eerste werkbezoek dat de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, mr. A.A.M. van Agt, aan een brouwerij in zijn provincie aflegde, was op 19 maart aan onze brouwerijvestiging in Den Bosch. De heer Van Agt werd daarbij vergezeld van de Gedeputeerde, drs. J.J.D.M. van der Heijden. Op de brouwerij sprak Algemeen Directeur Heineken Nederland B.V. drs. P.P. Snoep, een welkomstwoord tot beiden. Vervolgens informeerde hij hen over Heineken in Nederland en Heineken in de wereld. De heerH.J.M. Duijnstee, hoofd van het horecagebied Midden-Brabant, ging hierna dieper in op de horeca-organisatie van ons concern in Nederland en met name op die in Noord-Brabant. Tot slot gaf de Bossche bedrijfsleider, ir. C. Scheltema, een toelichting die specifiek onze vestiging in Den Bosch betrof. Hij zette onder meer de historie, de situering en de rol in de samenleving van Heineken Den Bosch uiteen. Met behulp van een maquette kregen de heren Van Agt en Van der Heijden ook een overzicht van de diverse procesruimten en afdelingen op de brouwerijDe heer Van Agt toonde zich zeer geïnteresseerd in alle genoemde facetten. Met name de eigen watervoorziening had daarbij zijn belangstelling. Aansluitend aan dit informatieve gedeelte kregen de heren Van Agt en Van der Heijden een rondleiding door de brouwerij. De heer Van Agt maakte van de gelegenheid tevens gebruik op diverse plaatsen in het bedrijf een praatje te maken met de afdelingsmedewerkers. Na d rondleiding voegde zich ook de voorzitter van de Ondernemingsraad Den Bosch, de heer G.Th. v.d. Heuvel, bij het gezelschap. Op de foto ziet u hoe de heer Van Agt zich uitvoerig laat inlichten over het brouwproces door de heer Scheltema. De heren (v.l.n.r.) Duijnstee, Horstman, Van der Heijden en Snoep luisteren geïnteresseerd toe. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 7