Bossche E.H.B.O.-ploeg naar finale Groninger Universiteitsprijs Voor het eerst sinds jaren bracht onze Bossche vesti ging dit seizoen weer een wedstrijd E.H.B.O.-ploeg op de been. En met succes. Tijdens de voorjaarswed strijd van de federatie voor bedrijfs E.H.B.O.'s in Den Bosch en omstreken op 29 maart eindigde de Heineken ploeg als een van de drie eerstgeplaatsten. Omdat de organisatie in handen was van Heineken Den Bosch, vonden de wedstrijden plaats in het Heineken Ontspannings Centrum. Daar waren drie vakken uitgezet, waarin gelijktijdig drie van de vijftien deelne mende teams in actie moes ten komen. Deze vakken waren zodanig afgezet dat de tegelijkertijd strijdende ploegen elkaar niet konden zien. Tegen wie men het in hetzelfde vak moest opne men, was door loting bepaald. In ieder vak wachtte de ploegen dezelfde De 'slachtoffers' die hun medewerking aan de wed strijd verleenden, waren van Lotus: de Landelijke Oplei ding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Voor het 300-koppige publiek bood deze aanblik geen verrassin gen: iedereen had een stencil met uitleg gekregen. Hoe snel ieder team de situatie overzag en op de juiste wijze aanpakte, werd nauwlettend beoordeeld door drie artsen en drie kaderinstructeurs. Zoals al gezegd werd het team van de vier Heineken E.H.B.O.'ers in zijn vak eerste. Te zamen met de twee andere winnaars, Verkade en Saval Kronen burg (leverancier van brandweermaterialen) zijn zij inmiddels op 3 mei j.l. in de finale uitgekomen. De uitslag was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. E.H.B.O.- voorzitter van Heineken Den Bosch, de heer G.C.C. Verhaar had er in ieder geval alle vertrouwen in. 'Als ze het net zo doen als op 29 maart', zei hij tevoren, 'maken ze een heel goede kans'. In het volgende nummer zullen we u meer laten weten. situatie: een slachtoffer, geraakt door een gevallen pallet, waardoor een onder beenbreuk, een hersen schudding en schaafwonden waren veroorzaakt. Tot overmaat van ramp was degene die hem te hulp was gesneld, met zijn handen in het glas terechtgekomen. Het jaarlijks uitreiken van de door Heineken beschik baar gestelde Groninger Universiteitsprijs is al sinds 1959 een traditie. Dit jaar mocht de heer H.G.J. Oldenhof (links op de foto) deze prijs van f 5.000.- in ontvangst nemen van drs. B.W. Drost, directeur concern research. De heer Oldenhof was door de Subfaculteit der Farmacie van de Rijks Universiteit Groningen voorgedragen voor deze beurs, vanwege zijn uitmuntende examencij- fers bij het kandidaatsexa men (gemiddeld 9,1) en zijn goede kwaliteiten als onder zoeker. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 6