CADEAU VOOR SCHRIKKEUARIGEN VIEL IN DE SMAAK Wie zo zelden jarig is,heeft wel een Kratje verdiend. Van tijd tot tijd ver schijnen in de lande lijke dagbladen paginagrote Heineken advertenties. U weet nog wel: 'Voor deze ene keer dan' (een champagnekurk op Oudejaarsavond), en 'Meneer geeft zeker een feestje vanavond' (Sin terklaas met een kratje Heineken). Soms ook haken ze in op een actuali teit. Zoals toen de tempera tuur in ons land bijzonder aangenaam was en Pelleboer opgeroepen werd hiermee door te gaan of zoals toen Loeki de Leeuw op de televisie zijn pilsje kwijt raakte. Stuk voor stuk opvallende, intrigerende en humoristische advertenties. Van vele (deskundige) zijden kregen zij lof toege zwaaid. Vers in het geheugen ligt nog een van de laatste, die precies op 29 februari verscheen. 'Hartelijk gefeliciteerd' luidde de boodschap, die aan een Heineken kratje was beves tigd. En daaronder: 'Boft u even dat u op 29 februari jarig bent. Want dan trak teert Heineken allen die deze dag jarig zijn en ouder dan 21 jaar op 'n krat Heineken Bier'. 'Leuk bedacht van de brouwerij' zullen de meeste lezers hebben gedacht bij het zien van deze adverten tie. Dat was ook de opzet. Echt aangenaam verrast waren diegenen die inder daad op 29 februari jarig zijn: de zogenoemde 'schrik- keljarigen'. En dat lieten zij blijken ook! Reacties De speciaal in het leven geroepen afdeling Schrik- keljarigen in Zoeterwoude werd overstelpt met reacties. Niet alleen van echt op 29 februari geboren volwasse nen, maar ook van vereni gingen die op die datum waren opgericht, van een hond en zelfs van een Opel Kadett die op de 29e 'gebo ren' was. Uiteraard kregen de laatste twee geen kratje bier. Ze waren beide nog minderjarig en voldeden dus niet aan de in de adver tentie gestelde voorwaar den. Maar om toch een beetje in de feestvreugde te delen, kregen zij respectie velijk een worst en een (auto)sleutelbeursje toege zonden. Ook kwamen er teleurgestelde reacties van mensen die nèt een paar maanden te vroeg of te laat waren geboren. 'Als mijn vader dat geweten had...' Er was zelfs een meneer, wiens merrie op 29 februari jl. een veulen had gekregen, die het initiatief van onze brouwerij zo leuk vond, dat hij Heineken verzocht een naam voor het veulen te bedenken, te beginnen met een B. De oplossing ligt voor de hand, maar of het paardje gelukkig zou zijn als het voortaan als 'Bierkrat' of 'Bierviltje' door het leven moet gaan? Enthousiasme Gezien het enorme aantal reacties, in vergelijking tot vorige acties, is de actie goed aangeslagen. Naast het gevraagde geboorte-uittrek sel zonden namelijk vrijwel alle schrikkeljarigen een berichtje mee, waarin ze lieten weten blij te zijn dat aan hen was gedacht. Duidelijk bleek dat zij zich een enigszins achtergestelde groep in onze samenleving voelen, omdat zij maar één keer in de vier j aar écht j arig zijn. Het werd ook gewaardeerd dat de kratjes bij de mensen aan huis werden bezorgd. De vele bedankjes bewijzen dat de schrikkeljarigen er blij mee waren, het gevoel hadden een echt verjaar dagscadeautje te krijgen. Actie met groot bereik In totaal hebben meer dan 2600 gelukkigen een krat Heineken bier thuisgebracht gekregen. En nog ontelbare anderen praten over dit gebaar van de brouwerij Zoals toen in Alkmaar een hele buurt uitliep om te kijken hoe een Heineken vrachtwagen bij iemand voor de deur stopte om het verjaardagscadeau te lossen... 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3