Zoek de 7 verschillen DOOLHOF Oplossingen UITBREIDING FRISDRANKENASSORTIMENT VOOR PERSONEEL Deze doolhof is misschien niet zo gemakkelijk als hij er uit ziet. Probeer het maar eens. Je moet onderaan beginnen en dan de kortste weg naar boven zoeken. Oplossing nr. 3/1984: p 0 s e r G O d e r o E S e t g e M T z e n e E Z e e e n E E e r e e N G e 1 r a T E V a a 1 E L a P t e S H a n a t E A r a t i C N a r e c R D e 1 o k E E e a k a T L a k e t A A a r V e R A r e e 1 I R e m r i S De zeven verschillen. 'l^pajq -juo ^op§3A\ do dasjjsL 'S5lu!l ^Piiqnd jaq u; §3M ubui uea pjoojq '9 'baf* u35( ->)3q§UBjp 3p UBA LI33 UBA u3joj 'glssat S}l)33J |EBdujEBJUBq 'p UsdoipjEL) 3p33A\j UBA Jjiqs do §3M SJ3UIUin[s] •£tSjqD3J 3UIBP UBA JJDEfjJOds MnoUI do j)(33jqjuo daajjs 'z ^aopusds jaq do lu33[qiU3-u3>)3ui3p[ }3q ui J3JS 3Q "X In aansluiting op het personeelbulletin nr. 06/84 wijzen wij u erop dat per 1 mei jl. Rivella Suikervrij en E-10 Speciaal Sinas opgenomen zijn in het assor timent voor personeel. Beide produkten zijn verpakt in literflessen en kosten respectievelijk f 12,22 en f 9,64 exclusief statiegeld. Met ingang van 1 juli a.s. is ook Rivella Normaal aan het frisdrankenassortiment toegevoegd. Hiervan bedraagt de prijs f 12,22 exclusief statiegeld. Ter kennismaking met Rivella Normaal kunt u in de maanden mei en juni Rivella Normaal afnemen boven de toegestane hoeveelheid frisdranken tegen de prijs van f 10,- per krat (ex clusief statiegeld). In het volgende nummer van Vers van 't Vat komen wij terug op de herintroductie van dit produkt door Vrumona, die in mei heeft plaatsgevonden. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 31