10/11 Personeelsblad van Heineken 3 Heineken dacht aan schrikkeljarigen 4 Het jaarverslag over 1983 10 Speciale opleiding voor Horeca Tap Service 14 Binnenkort met pensioen? Cursus 'Pensioen in Zicht' doen! 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 25 Hobby: Puzzelaar H. van der Horst uit Zoeterwoude past de stukjes in elkaar 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD In 1982 riep Heineken de Horeca Tap Service in het leven. De Horeca Tap Service kreeg een uitgebreid taken pakket, dat zowel reinigen als preven tief onderhoud omvat. De H.T.S.-ers dienden hiervoor uiteraard goed opge leid te zijn. In hun opleiding werd ech ter ook veel aandacht besteed aan communicatie. De H.T.S.-er is immers een belangrijke schakel tussen de brouwerij en de klant. Hoe de H.T.S. een 'training op maat' kreeg, leest u op pag. 2 Inhoud en colofon 6 Nieuws uit de bedrijven meto.m.: Hooiberg in Zoeterwoude verlicht; Uitreiking Groninger Universiteitsprijs; Opruimingsactie in Bunnik; Mr. A. A.M. van Agt bezocht Den Bosch 8 Onbemand transport in Bunnik 12 Buitenland: Berichten uit Bangkok, Frankrijk en Ierland 16 Amsterdamse brouwerij vastgelegd door Bessel Kok 18 Verenigingsactiviteiten 20 Nieuwe film en diapresentatie bij G.W.N. 22 Eén uit 6-duizend: F.G.A.M. Roolaart uit Zoetermeer 26 Kroniek 28 Proost 35e jaargang nr. 4 Mei 1984 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Bij Vrumona deed onlangs een bijzondere vorm van intern transport zijn intre de: pallets met gereed produkt worden voortaan via een onbemand treintje vervoerd naar het magazijn vol goed. Waarom voor dit systeem is gekozen en hoe het werkt, leest u op pag. 8 en 9. Bij de achterpagina: Een foto uit 1942. Een aantal wagens op de binnen plaats van de brouwerij aan de Crooswijksesingel te Rotterdam. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 6/84 dienen uiterlijk 1 juni en voor 7/84 6 juli a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2