Hoppe bij Krikhaar Pech in de Rectificatie In Vers van't Vat nr. 2/1984 is op de Proost-pagina's abusievelijk een verkeerde foto opgenomen bij het artikel over het Amsterdamse bedrijf Check-Point. U zag daarop niet, zoals in de tekst vermeld, een toost door mevrouw Bijmans en de heren Van Thijn en Fol- mer, maar een muziekkapel buiten de zaak ter gele genheid van de ingebruikname van de 500e kelder- bierinstallatie. Twee jaar geleden overleed Harry Mustert. Hij was de eigenaar van het befaamde Amsterdamse café Hoppe voordat deze zaak door Heineken werd overgenomen. De kleurrijke Mustert heeft van Hoppe door de jaren heen zo'n bekend etablissement gemaakt, dat er enige tijd geleden stemmen opgingen om de historie van het bedrijf en vooral zijn opmerkelijke gasten, in beeld te brengen. Bijna-buurman op het Spui, galeriehouder Herman Krikhaar kondigde een expositie van foto's, schilderijen en wat dies meer zij aan met één thema: café Hoppe. Van het verzamelde materiaal werd (met hulp van Heineken) een boekje samengesteld. Op 17 maart werd de expositie geopend en verrichtte de weduwe van Harry Mustert de onthulling van een gedenksteen, aangebracht in de gevel van het pand. Op de foto's ziet u de gedenksteen en de onthulling daarvan door mevrouw Mustert (tweede van links) in aanwezigheid van onder anderen bedrijfsleider Bos van Hoppe (uiterst rechts) en Heineken's hoofd Horeca Folmer (derde van links). Ten behoeve van reclamefotografie voor vakbladen was op verzoek van de afdeling Reclame Promotions onlangs een Amstel vrachtwagencombinatie naar een landelijk gedeelte in de Flevopolder gedirigeerd. Toen na afloop de terugtocht zou worden aanvaard, bleek een te laag viaduct een onoverkomelijke hinder nis. Keren met zo'n kolossale wagen op een polderweg is uiteraard onmogelijkdus werd een zandweg ingesla gen om weer op een asfaltweg richting huis te komen. Helaas strandde de zwaar beladen wagen al snel in het mulle zand. Spontaan schoot een collega-chauffeur van transportbedrijf Zuidema met zijn Amstel wagen te hulp om de combinatie los te trekkenHem overkwam hetzelfde: met zijn wielen diep in het zand ging de wagen niet meer voor- of achteruit. Voordat de bestelde takelwagen ter plaatse was gearriveerd, had een hulpvaardige chauffeur van een vierwiel-aangedre- ven zandwagen echter al kans gezien beide wagens weer op het goede pad te helpenDe vele bereidwillige hulpverleners waren duidelijk een geluk bij een ongeluk!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 29