Voorjaar bracht vele lopers op de been Heineken Roeivierkamp Amsterdammers maken kennis met Fotoclub Heineken Rotterdam Het team van Orca/Triton/Nereus was de ploeg die dank zij een zege op alle vier de afstanden (250, 750, 2.500 en 5.000 meter) op de slotdag van de Heineken Roei-Vierkamp de Heineken Trofee in ontvangst mocht nemen uit de handen van de heer R.G.H. Elfrink, hoofd Public Relations Nederland. Zoals ieder jaar betekent dit evenement de start van het roeiseizoen. Dit keer mocht de Heineken Roei- Vierkamp echter rekenen op extra grote belangstelling, zowel van roeiiiefhebbers als van de persmedia, omdat dit jaar de ploegen aangewezen dienen te worden voor mogelijke deelname aan de Olympische Spelen. Vanuit het Nereus-clubhuis aan de hoofdstedelijke Amstel werden alle verrichtingen van de roei(st)ers dan ook nauwlettend gadegeslagen. Op de foto de winnaar bij de heren achten. Ter afsluiting van de reeks exposities die de Fotoclub Heineken Rotterdam ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan in Rotterdam heeft gehouden, vond een tentoonstelling plaats in Amsterdam. Daar hingen in de Heineken Galerij van eind maart tot eind april zo'n honderd foto's te bewonderen van in totaal 19 fotoclub leden. Voor de expositie was geen speciaal onderwerp gekozen. De leden hadden elk naar eigen inzicht hun beste foto's geleverd, zodat de variëteit aan onderwer pen groot was. Van landschapsfoto's tot foto's van stoomlocomotieven en van gebouwen tot, zoals u op de foto ziet, naakten. Zo kreeg de wandelaar door de Ferdinand Bolstraat/Quellijnstraat een kleurrijke selectie uit het werk van de jarige fotoclub te zien. Hoewel het voorjaar vele regenbuien en gure dagen telde, lieten de trimlopers zich hierdoor niet weerhou den. In het gehele land vonden marathons, halve marathons en trimlopen over kleinere afstanden plaats, waarvoor zich een groot aantal enthousiaste deelne mers aanmeldde. De echt goede lopers, de top, benut al deze evenementen als voorbereiding op de grote marathons in ons land en in sommige gevallen op de Olympische Spelen. Daarom deden op 10 maart in Alphen a/d Rijn bijvoorbeeld ook de Olympische kandidaten, onder wie Gerard Nijboer, mee. Twintig kilometer moesten zij lopen voordat zij het erepodium in de sporthal mochten beklimmen. Winnaar Martin ten Cate wachtte daar de Heineken wisselbeker (foto boven). Andere uitingen waaruit bleek dat ons concern bij deze loop aanwezig was, waren reclameborden en spandoeken van Heineken en Sourcy. Ook op 18 maart was er veel animo bij de diverse te lopen afstanden in SchoorlDaar was voor alle categorieën een aantrekke- lijke route uitgezet met verfrissingsposten aan de kant van de weg. Nieuw bij dit evenement was een Sourcy koelwagentje met een buffet ervoor (foto onder). Twee van deze buffettengetrokken door een jeep met een enorm blik Sourcy als blikvanger op de achterbank staan sinds kort tot de beschikking van de afdeling Reclame Service. In de toekomst zullen zij bij tal van sportieve evenementen, zoals binnenkort bij Olympia's Internationale Ronde van Nederland, worden ingezet.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 28