H.VAN DER HORST HEEFT EEN EINDELOOS GEDULD OM DE STUKJES IN ELKAAR TE PASSEN Op onze oproep voor hobby's meldde de heer H. van der Horst zich ook met het onderwerp: het maken van een legpuzzel. Dit is overi gens niet zijn enige liefhebberij. Ook vissen en (kijken naar) voetbal hebben zijn belangstelling. Met praten over legpuzzels heeft hij dan ook een spe ciale bedoeling. "Ik wil het vooral doen om de mensen aan te sporen dat als je ergens aan begint, je het ook af moet maken." Even bezig Als de heer Van der Horst dit zegt, doelt hij op een legpuzzel die als schil derij nu al enige jaren zijn huiskamer siert. Voordat het echter zover was dat de puzzel kon worden opgehangen. Het begon toen hij van zijn kinderen een puzzel van Rembrandt's Nacht wacht kreeg. 5.000 stukjes had deze maar liefst! 'Dan heb je iets om een tijdje mee bezig te zijn', was ook de begeleidende tekst bij de puzzel. Nu had de heer Van der Horst wel eens vaker een puzzeltje gelegd. Maar daar bij had hij nooit meer stukjes dan 500 of 750 gehadDat was dus wel even een verschil. Verboden te stofzuigen Alleen de voorbereidingen al duurden enige dagen, want eerst moesten alle stukjes zodanig gedraaid worden dat hun afbeelding naar boven lag. Pas toen kon het passen beginnen. Om het geheel overzichtelijker te kunnen rang schikken, had de heer Van der Horst een grote multiplexplaat gekocht, die achteraf zelfs te klein bleek te zijn. "Ik maakte er een grote kamer voor leeg, bracht boven de tafel extra neonver lichting aan om alles beter te kunnen ziengaf mij n vrouw de instructie dat ze niet in deze kamer mocht stofzuigen en ging aan de slag. Als ik had geweten waaraan ik begon. Vier in één Na een paar maanden kwam er schot in de zaak. De rand was af en het grote invullen kon beginnen. "Pas toen we al een hele tijd bezig waren, merkte mijn schoonzoon dat die ene puzzel eigen lijk uit vier kleinere, identieke, puzzels bestond. Als linksboven een stukje paste, dan paste het rechtsonder ook ongeveer op dezelfde plaats. Ja, toen ging het wel gemakkelij ker.Uiteinde lijk zou het een jaar duren voordat de Nachtwacht af was. "Ik heb hem toen mooi op een grote multiplexplaat vast gelijmd om hem op te kunnen hangen. Want ik moest er niet aan denken om hem nu uit elkaar te halen en er dan ooit weer eens aan te beginnen." Rillingen Natuurlijk heeft de heer Van der Horst niet dag en nacht aan de puzzel gewerkt. Sinds hij zijn portiersfunctie in Zoeterwoude ruilde voor een functie in het Personeels Uitgifte Magazijn, heeft hij geen ploegendienst meer. Stipt om 4 uur 's middags gaat hij nu naar huis. En op die lange, donkere avondenwanneer het weer nog niet zo goed is dat hij kan gaan vissen, houdt hij zich graag bezig met een puzzel. "Ik vind het echt leuk, je hebt iets te doen. Er moet natuurlijk geen voetballen op de t.v. zijn!" Toch beleefde de heer Van der Horst zo zijn inzinkingen in het jaar van de Rembrandt. "Af en toe had ik er zo genoeg van, dat ik al rillin gen over mijn rug kreeg als ik in de buurt van die kamer liep." Het is niet zo dat de heer Van der Horst nooit meer aan zo'n grote puzzel zou begin- De puzzel na 3 maanden nen. "Die Nachtwacht was vooral moeilijk omdat de kleuren allemaal zo donker waren. Maar als ik nog eens een mooie lichte zie, bijvoorbeeld met aar dige schepen erop, dan zou ik hem mis schien wel willen maken." Doorzetter Als u naar de foto kijkt van de heer Van der Horst bij 'zijn' Nachtwacht, begrijpt u misschien hoe vaak hij in de verleiding is gekomen in één machtige beweging alle stukjes van de tafel te gooien. Eindeloos geduld en een groot doorzettingsvermogen hebben echter geleid tot dit fraaie schilderij. Het onderstreept zijn woorden: "als je ergens aan begint, moet je het afmaken ook!"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 25