iiummiii Afscheid C. den Uyl Afscheid J.H. Huileman J. Mulder Afscheid J.C. van Beijnen iinimniww Zoeterwoude- Op 29 februari nam de heer C. den Uyl, gebruik makend van de Wachtgeldregeling, afscheid van Heineken na een dienstverband van ruim 36 jaar. Op de gezellige, druk bezochte receptie was de sfeer tekenend voor het vriendelijk karakter en de collegialiteit van de heer Den Uyl. Op zijn verzoek werden geen lange toespraken gehouden, maar spraken de heren Tops en Rietberg een 'enkel woord' van dank. De heer Tops stond stil bij de loop baan van de heer Den Uyl, die in 1947 was begonnen op de tekenkamer te Rotterdam. Vervolgens is hij werkzaam geweest als project ingenieur, specialist mouterijen, taxa teur, adviseur en daarnaast nog als leraar en examinator. Een veelzijdige persoon dus, die door zijn all-round erva ring van grote waarde voor het concern is geweest. Hierna overhandigde de heer Tops het personeelscadeau, een geschenk onder couvert. De heer Rietberg prees in zijn toe spraak met name de collegialiteit en het vakmanschap van de scheidende. Tot slot sprak de heer Den Uyl zijn dank baarheid uit voor de fantastische tijd bij Heineken en prees zich gelukkig dat hij bij een brouwerij terecht was gekomen Zoeterwoude- Op4aprilnam de heer J.M. Huileman, werk zaam bij de plaatselijke administratie, na 23 jaar dienstver band afscheid van Heineken door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling. Na een officiële ontvangst van de heer en mevrouw Huileman vond de receptie plaats. Hier memoreerden de heren Steenbergen en Oostrum de heer Huileman op persoonlijke wijze. Zo ging de heer Steenber gen in op het grote 'offer' dat de heer Huileman heeft gebracht na de overplaatsing van Rotterdam naar Zoeter woude: de gewoonte op vrijdag 2 bokkingen te kopen, moest hij opgeven. De heer Oostrum herinnerde de heer Huileman eraan dat hij jaren geleden een fiets aan een Hei neken medewerker heeft uitgeleend, maar nooit heeft teruggekregen. Tegelijkertijd kwam een collega op het oude vehikel binnen als symbool voor de fonkelnieuwe fiets die de scheidende aangeboden kreeg. Na het aanbieden van nog een aantal cadeaus en een dankwoord van de heer Hui leman, werd het gebruikelijke persoonlijk afscheidnemen tot ieders verrassing ineens onderbroken toen een boeren- kapel met veel muzikaal geweld de Hooiberg binnenstapte. Als hoogtepunt voerde de, in boerenkiel gestoken, afdeling een klompendans uit, gepaard gaande met een zelfgemaakt lied waarin Huileman centraal stond. gPg B™ Teuge- Op 30 maart werd met een feestelij ke recep- jf tie in restaurant De Zwaan het 25-jarig jubileum Sam gyP van de heer JMulder gevierdHiervoor ontving het managementteam van het horecagebied Gelderland/Over ijssel eerst de heer Mulder met zijn echtgenote en twee dochters. Bij deze gelegenheid speldde de heer Ritman de Heineken ster op de revers van de heer Mulder. Daarna vond de receptie plaats, waar vele medewerkers uit het horecagebied en ook reeds lang gepensioneerde collega's aanwezig waren. De heer Marijnen schetste in een korte toespraak de loopbaan van de jubilaris. Deze was in 1959 begonnen als chauffeur bij de toenmalige Amstel agent De Vries te Apeldoorn. Uit deze periode werd een foto van de eerste wagen waarop de heer Mulder heeft gereden, over handigd. Bij de samenvoeging van drankenhandels De Vries en Lemmo in Twello werd de heer Mulder benoemd tot groepsleider expeditie. Tot grote tevredenheid heeft hij steeds meegewerkt aan de uitbouw van de drankenhandel. Vervolgens voerde de heer Broekhuis namens het perso neel van de drankenhandel het woord. Tot slot kreeg de heer Mulder van zij n collega's nog een cadeau aangeboden Den Bosch- Op 12 maart nam de heer Van Beijnen afscheid, omdat hij per 1 maart van de Overbruggingsregeling gebruik heeft gemaakt. Voorafgaande aan de receptie werd hij eerst met zijn echtgenote ontvangen door de heer De Goederen. De heer Veen memoreerde tijdens de receptie in zijn toespraak dat de heer Van Beijnen, zoals velen afkomstig uit de schoenindustrie, ruim 19 jaar geleden in de Bottelarij begon, waar hij als Bedieningsman aan alle colon nes heeft gewerkt. Later kreeg hij in de afdeling Verpakken de zorg voor het hygiënische onderhoud en sinds 1979 was hij werkzaam bij de Interne Dienst. De heer Veen zei dat de heer Van Beijnen een goed collega is geweest en dat hij zich heeft doen kennen als een medewerker met goede inzet en veel verantwoordelijkheidsgevoel. Daar het de laatste jaren wat minder met zijn gezondheid ging, heeft dit mede de keuze voor zijn vervroegde uittreding bepaald. De heer Veen dankte de scheidende voor zijn getoonde inzet en omdat hij wist dat schoenreparatie een van de hobby's van de heer Van Beijnen was, eindigde hij met de slagzin: Draag uw schoenen zonder pijnen na reparatie bij Van Beijnen. Tot slot kreeg de heer Van Beijnen het personeelsgeschenk onder couvert aangeboden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24