Hoge beloning voor goed idee DflOflIfltj Mutatie I.B.C.H. H.G.Aarts f 1.175,- as Op 23 maart werd in de brouwerij te Amsterdam een hoge beloning van f 5.475,- uitgereikt voor een idee. Dit bedrag ging naar de heren G.K. Burgers en G. van Kooten, die beiden werkzaam zijn in de elektrotechnische dienst. Uiteraard kregen beiden ook een cadeau uit de ideeënbuscollectie. Het idee dat de twee heren hadden ingezonden, betrof een vermindering van het wortverlies uit de wortketels. Dit werd bereikt door een extra sproei- ringleiding in de beide wortketels te installeren. Hierdoor worden de wort- restanten uit de wortketel en de zuiglei- ding door het nadrukwater met het brouwsel meegestuurd. Op de foto ziet u de heren Burgers (links) en Van Kooten met in hun handen de envelop- pes die zij zojuist van bedrijfsleider C. Bremer hebben ontvangen. Als commissielid van de Ideeënbuscommissie Horeca is de heer P.M.M. van Rooy opgevolgd door de heer J.C.F.M. van Bree uit het horecage bied Rotterdam. De heer G.W.J. van Kessel heeft de heer Van Rooy opgevolgd als contactpersoon voor de ideeënbuscommissie in het horecagebied West-Brabant/Zeeland Den Bosch Het idee van de heer Aarts (legkelder) betrof het kelder- biertransport, en wel het aan brengen van speciale voorzie ningen aan kelderbierwagens waardoor deze meer alge meen inzetbaar worden. Den Bosch A. Pompen, bottelarij f400,- B. van Gerwen/W. Ritmeyer, centraal magazijn f250,- P. Vogelaars, ziederij f 150,- J.A,J. van Geelkerken, best. werkplaats f 100,- M. van Eggelen, intern transport f 75,- R.H. Kramer, intern transport f 75,- Bunnik C. Ruitenberg, verpakken f150,- Den Bosch W. A.M. van Delft, ETD verpakken A.W.E. de Vrieze, intern transport H. Fleuren, kwaliteitsdienst P. Stuiver, bottelarij W. van Zon, intern transport G. v.d. Broek, bottelarij M. Valkenburg/F. Uzeel, bottelarij J. van Haren/Th. v.d. Wouw, legkelder H. Mulders/K. Goeverneur, bottelarij A.M. van Kuyk/J. van Bijnen, intern transport f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Bunnik WSchipper, algemene kantoorzaken f 25,- B.L. Binnekampalgemene kantoorzaken f 25,- D.E. Turksema, verpakken f 25,- 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23