beeld getoond aan commerciële rela ties van Wijnhandel Reuchlin, vooraf gaand aan het wijnproeven in het proeflokaal te Zoetermeer. De diapresentatie die de titel draagt 'Reuchlin. sinds 1823 perfectie in wijn selectie', heeft een meer commercieel karakter. Hierin wordt uitgelegd wat Reuchlin precies is en doet en welke wijnen Reuchlin in het assortiment voert en verkoopt. Bekend maakt bemind Met deze presentaties haken de gedistilleerdgroep en Wijnhandel Reuchlin in op de toenemende belang stelling van bestaande en potentiële afnemers voor de G.W.N.-produkten. Een belangstelling die met gebruikma king van commerciële middelen en door persoonlijke inzet van de buiten dienstmedewerkers bij de relaties wordt gekweekt. In de praktijk gaat de Reuchlin-verkoopgroep bijvoorbeeld wijncursussen geven aan de concern verkooporganisaties. Uitgaande van het gezegde 'onbekend maakt onbe mind' beoogt de Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland haar produkten zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van haar (toekomstige) rela ties. Een manier om dat zo goed moge lijk te realiseren is een perfecte presen tatie door middel van de bovenge noemde film en diaseries aan de gasten die een bezoek brengen aan de G.W.N. te Zoetermeer. Reuchlin Wijnhandel Reuchlin heeft voor haar gasten de beschikking over twee pre sentaties: een algemeen wij nverhaal en een specifieke Reuchlin presentatie. In het algemeen wijnverhaal wordt uitge legd hoe wijn ontstaat, hoe het gevini- fieerd wordt, hoe het verpakt wordt, op welke manier men de kwaliteit kan herkennen op het etiket en waar men bij het proeven op moet letten. Het idee achter deze serie is dat iedereen hetzelfde proeft, maar niet iedereen op hetzelfde let. Deze serie wordt bijvoor De helden van het vaderlands gedistilleerd Van druif tot wijn T 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 21