Tafeltennistoernooi Den Bosch Bowlingteam GWN. haalt periodetitel Op zaterdag 10 maart organiseerde tafeltennisver eniging Heineken 's-Herto- genbosch een toernooi voor medewerkers van de Bos sche vestiging. Aanleiding was de officiële ingebruik name van de tafeltenniszaal in het H.O.C. Na de ope ning, verricht door de heren C. Scheltema en W.J. van Stippent (resp. bedrijfslei der en voorzitter van de personeelsvereniging), speelden ca. 30 deelnemers het toernooi, verdeeld in 3 klassen. De winnaars werden: M.H. Li (recrean ten), H. de Groot (6e klasse) en J. v.d Wiel (2e klasse). 's Avonds vierden de leden de ingebruikname met een gezellig feest in het H.O.C., compleet met levende muziek en een gezellige bingo. Al met al was het een geslaagde dag, waarop alle deelnemers met genoegen terugzien. Op de foto de heren Scheltema (links) en Van Stippent in actie. Het team van de Gedistil leerd en Wijngroep Neder land heeft in de bowlingcom petitie voor bedrijven, waarin dit seizoen voor de derde maal wordt meege speeld, de eerste plaats in de tweede periode behaald. Vanaf het begin van het seizoen hebben alle spelers zich volledig ingezet. Toch kon in de eerste periode geen plaats bij de eerste drie worden behaald. In de tweede periode ging men beter van start. Een tijd lang werd een derde plaats bezet. Tijdens de tiende speeldag steeg men naar een tweede plaats en op de elfde speel dag werd dit zelfs een gedeelde eerste plaats. De twaalfde en laatste speeldag was dus beslissend. Na een spannende wedstrijd (waar bij 3 games worden gespeeld en in totaal 4 punten te verdelen zijn) werd met 3-1 van de directe tegenstander gewonnen. De mede-koplo per verloor echter met 4-0. Hiermee was dus de titel behaald met een voorsprong van 3 punten. Dat deze titel geen toeval is, blijkt uit het feit. dat ook in de derde periode na vijf speeldagen weer een eerste plaats wordt bezet. Door het behalen van een periodetitel kan op 30 mei a.s. worden meegespeeld in de finaleron de, waarin de periodekam pioenen en de seizoenkam pioenen van de bedrijven- leagues te Zoetermeer deelnemen. De finale wordt gehouden in Bowlingcen trum Westerpark te Zoeter meer en begint om 19.15 uur. Op de foto ziet u het voltal lige G.W.N.-team, bestaande uit: staand v.l.n.r. Kees van Leeuwen, Wim van 't Wout, Ron Mahieu. Zittend v.l.n.r. Nico Gareman, Jolanda Mahieu en Jagnath Sukhraj. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 19