Personeelsfeest Den Bosch mnmiiiiiB kunnen maken van de faciliteiten van het H.O.C. als andere afdelingen, een bedrag toegewezen gekre gen. Zo kreeg de zaalvoet balvereniging nieuwe voet- baltassen de wielerclub een aanhangwagen, de wandel vereniging jacks en de visclub een bijdrage voor een vissteiger. In het artikel dat wij schre ven over het 25-jarig bestaan van de vestiging Heineken Den Bosch, werd ook melding gemaakt van de gift van f 25.000,- die de perso neelsvereniging van Den Bosch ter gelegenheid van dit jubileum had ontvangen. Dit bedrag was met name bestemd voor een aanvul lende inventaris voor het Heineken Onspannings Centrum. De personeelsver eniging heeft in overleg met de bedrijfsleider bepaald voor welke doeleinden dit bedrag zou worden aange wend. Dit is inmiddels gebeurd. Stoelen, tafels en een uitneembaar podium zijn bijvoorbeeld voor het H.O.C. gekocht, maar ook enige speelattributen voor de kinderen die met hun sportende ouders meeko men. Voorts heeft een aantal onderafdelingen van de personeelsvereniging, die niet zo veel gebruik Voor de medewerk(st)ers van Heineken Den Bosch is de datum van het personeelsfeest vastge steld op zaterdag 6 oktober a.s. Dit feest, dat in de Brabanthallen zal worden gehouden, omvat een zeer gevarieerd programma. Daarbij zal het hoofd optreden worden verzorgd door de ballet/dans groep Ovehi Tahiti. Voetbaltassen voor de zaalvoetbalclub fj* xjxxJiXXXXXJXXi R* iHHHiHMlH Terwijl hun ouders sporten, kunnen de kinderen zich vermaken op de glijbaan, de schommels en het klimrek De feestzaal in het H. O. C. met het nieuwe meubilair

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18