De afgelopen twaalf maanden is de Amsterdamse schilder Bessel Kok (57) een intensief toeschouwer geweest van het reilen en zeilen op onze brouwerij in Amsterdam. Praktisch elke dag, stipt van 9 tot 5was hij achter zij n ezel te vinden in de Van der Helststraat. Hij kent de men sen, de geluiden en de geuren van alle afdelingen. Wat het resultaat is van die kennis van de brouwerij kunt u zien op deze pagina's. Van oorsprong is Bessel Kok portretschilder. In de pastels die hij maakt is dat ook terug te vinden. De procesruimten en de apparatuur zijn belangrijk in zijn werk, maar vooral als decor voor de menselijke activiteit. Bessel Kok ziet zichzelf graag als een 'jour nalist in beelden'. Hij houdt ervan de mens in zijn omgeving op documentaire wijze vast te leggen. Daar voor heeft hij een eigen stijl ontwikkeld, die wat de techniek betreft impressio nistisch is. In zijn aanpak van de onderwerpen is hij echtereen expressionist. Hij probeert zo de toeschouwer in zijn visie te betrekken. Collages De heer Kok werkt ook met collages. Als de onderwer pen. zoals bij ons de brouw ketels, lagerkelders, bottel- lijnen, kranen en slangen, hem vertrouwd zijn gewor den. verwerkt hij ze in collages. Eigenlijk is dat zijn tweede verwerkingstrap voor de materie waar hij zich in verdiept. Belangstelling voor de mens Kok In de loop van de maanden heeft Bessel Kok natuurlijk met veel brouwerij mede werkers gesproken. Ze kwamen uit nieuwsgierig heid eens kijken en gaven commentaar. Wat hen naast het werk op de ezel vooral boeide, was de man zelf, die ervóór zat. Ze vroegen naar zij n levennaar wat hij dacht van zijn eigen werk en dat van de mensen die hij nu dagelijks bezig zag. Een steeds terugkerende vraag was ook waarom hij dit werk deed. Daarop is het ant woord niet eenvoudig. Bessel Kok houdt van zijn AMSTERDA GEZIEN DO werk, maar om dat goed te doen, moet je ook van je onderwerp houden. Schilde ren - en zeker zoals hij zijn pastels maakt - is heel intensief bezig zijn met het onderwerp, je inleven, er deel van uitmaken. De werksfeer van mensen en de aandacht waarmee ze met hun materiaal en machines omgaan is hem steeds meer gaan boeien. Vandaar dat hij dat nu tot zijn specialiteit heeft ontwikkeld. Binnen de brouwerij in Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 16