Bereidt u erop voor! nemen van onze onderneming. Aan het volgen van Pensioen in Zicht zijn voor u geen kosten verbonden. De cursusduur varieert per vormingsinsti tuut, maar duurt over het algemeen 5 dagen, waarbij men intern is. Voor inwoners van grote steden is het vaak mogelijk om vóór en na de interne cur sus nog enige dagen in de eigen woon plaats bijeen te komen, zodat men op de hoogte kan raken van de plaatse lijke mogelijkheden. Voorde 5 interne dagen behoeft u geen snipperdagen op te nemen, voor de eventuele plaatse lijke dagen echter wel. Op welke leef tijd u de cursus wilt volgen, mag u zelf bepalen. Om u goed op uw pensione ring voor te kunnen bereiden, raadt Personeelzaken u echter aan niet te wachten tot het bijna zover is. Het ver standigst is u als 60-jarige al aan te mel den. Uw Personeeldienst kan u alle infor matie verstrekken over Pensioen in Zicht en het belang daarvan. Een Heineken medewerker, die pas kort geleden met pensioen ging, heeft zijn ervaringen over Pensioen in Zicht op schrift gesteld. Hoe hij eerst twijfelde over het nut ervan en hoe enthousiast hij na afloop was, leest u hieronder. "Hij haalt de schouders op als Personeelzaken hem vertelt dat wanneer je met (vervroegd) pensioen gaat, je een cursus kunt volgen. Een cursus om te leren hoe je bij het beschikbaar komen van veel vrije tijd deze zo goed mogelijk kan benutten en zinvol kan besteden. Hij stelt zich daar niet veel van voor, maar nieuwsgierigheid en uiteraard ook de vrije tijd door zijn pensionering gaven toch de doorslag om met zijn vrouw daarop in te schrijven. Hij koos voor de Volkshogeschool in de plaats Bergen N. H. voor een volle week. Op de gestelde datum vertrok hij met zijn vrouw naar de bovengenoemde school. Dit bleek een groot landhuis te zijn. Van buiten somber, binnen groot maar schoon en fris. 's Maandagsmorgens vond de ontvangst en de kennismaking (onder het drinken van een goede kop koffie) plaats met de andere cursisten van verschil lendefirma's uit Nederland. Het bleken mannen (met hun vrouwen) te zijn van onder andere K. L. M.HemaWessanen en P. T. T. en niet te vergeten hij van Heineken, wat een gevarieerd gezelschap opleverde. De ochtend was geheel gevuld met het vertellen aan elkaar wat de reden was dat men hier was gekomen. Dit bevorderde ook de kennismaking. Een dozijn echtparen vond elkaar al snel in een gezellig samenzijn en was vol verwachting wat er verder met hen zou gebeuren, toen ze ondergebracht waren in de boerderij die ingericht is als een compleet motel met goede slaapkamers. In de eerste dagen van deze week werden de ochtenden, middagen èn avonden ingeleid door Jos, de leider van deze cursus, waarbij een deskundige een toelichting gaf Al snel kwam men tot de conclusie dat achter deze 'school' een visie zit; door met elkaar te discussië ren wordt duidelijk dat men zich in de maatschappij, waarin wij ons weer moeten begeven, beter kan bewegen. En dat men zich niet in een hoekje van bingo- en kienavonden moet laten dringen, op de voor hen min of meer doodlopende weg. Mede door de tact en het inzicht van de leider en deskundige van deze cursus, ontstaat in de loop van de week bij allen de overtuiging, dat men met de vrije tijd meer kan doen dan men zelf had verwacht! Ook de financiële en erfenismogelijkheden kunnen besproken worden met een notaris, vragen over pensioenbreuk en andere zaken van de cursisten worden duidelijk en begrijpelijk uitgelegd. Ook ontspanning is in grote mate aanwezig, zoals bij een boswandeling onder leiding van de plaatselijke boswachter (zeer de moeite waard). De wandeling geeft het beeld dat alle echtparen door elkaar, de vrouwen gearmd, en mannen samen pratend, als één grote familie genieten van een aangename maar ook leerzame vakantie. In de avonduren is er na de gedane arbeid veel gezelligheid met zang en dans, waarbij ook vele jeugdige cursisten van andere cursussen aanwezig zijn, tot in de late uurtjes. Ook de keuken is een onderdeel van het aangenaam verpozen in de school, waar de spijzen zeer gewaardeerd worden en waartegen menig een, ondanks een goed en verstandig betoog van de voedingsdeskundige, gezondigd heeft; vele vrouwen gingen dan ook met heerlijke recepten uit deze keuken in de zak (tas) naar huis! Schouderophalen is er niet meer bij. Daarvoor komt in de plaats respect voor de cursusleider Jos en de deskundigen van die week, die de mogelijkheden naar voren brachten om met de vrije tijd die hem als aankomende gepensio neerde te wachten staat iets nuttigs en zinvols te doen. Hij zou eenieder, die daarvoor de gelegenheid krijgt om dit mee te makenaanraden de gelegenheid te benutten en het niet met een schouderophaling af te wijzen. Laten wij het bedrijf dat ons hiertoe in staat stelt, zeer dankbaar zijn. Tot besluit dit advies aan allen: Moet je ook doen!" Een gepensioneerde 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15