IERSE BELANGSTELLING VOOR BROUWERIJ EERSTE KENNISMAKING VOOR SOGEBRA Tijdens een intensief vijfdaags promo tioneel bezoek aan Nederland en West- Duitsland van de Ierse minister van Industrie, Handel, Commercie enToe- risme, de heer John Bruton, werd onder andere ook een bezoek gebracht aan onze vestiging in Zoeterwoude. Dit bezoek vond plaats op dinsdag 27 maart in het kader van de activiteiten van Heineken in Ierland. Minister Bruton werd daarbij vergezeld van de directeur Europa I.D.A. (Irish Devel opment Agency) D. Ryan, de direc teur Benelux I.D.A. T.Griffin, zijn persoonlijk adviseur M.Murchan en de heer W. Woulfe van het ministerie van Industrie. In het gezelschap van de general mana ger van Murphy Brewery Ireland Ltd., de heer G.J. van Soest, werden de gas ten in Zoeterwoude verwelkomd door de heer G. van Schaik. Nadat de gasten een rondleiding door de brouwerij had den gemaakt, overhandigde de minis ter een karaf van het beroemde Water- ford-kristal aan de heer A.H. Heine ken. Vervolgens kregen de leden van het Ierse gezelschap van de heer Hei neken een verzilverde miniatuur span- wagen aangeboden. Na de rondleiding kregen de Ierse gasten van de heer Heineken een verzilverde spanwagen in miniatuur aangeboden. V.l.n.r. de heren RyanVan Soest, Bruton, Van Schaik, Heineken en Griffin Circa 30 managers van de drie Franse brouwerijgroepen Union de Brasse ries, Pelforth en Heineken France waren op 20 en 21 maart in ons land. Het doel van hun bezoek was een eer ste kennismaking met Heineken en dan met name die afdelingen waarvan Europa tot het werkgebied behoort. Union de Brasseries, Pelforth en Hei neken France zijn namelijk de brou werijen die deel uitmaken van de recent opgerichte holdingmaatschap pij van Heineken N.V. en B.G.I.: Sogebra. Het kennismakingsbezoek begon op 20 maart met een ontvangst in de Kuiperij aan de Van der Helst- straat. Daarna volgde een diner, waar bij de heren Heineken en Van Schaik en een aantal directeuren en hoofden van dienst aanwezig waren. De vol gende dag had een meer informatief karakter. In het Koelschip werden in de ochtenduren presentaties gegeven aan de Franse gasten over onder meer Social Affairs, Heineken Technisch Beheer, E.F.I. en Marketing, 's Mid dags bracht het gezelschap een bezoek aan onze brouwerij vestiging in Zoeter woude. Op de foto ziet u het gezel schap in het Amsterdamse hotel De l'Europe, waar het diner plaatsvond. Op de voorste rij staan van links naar rechts de heren De Roy (Algemeen Directeur Sogebra), Meunier van Pel forth, Heineken, Pasquet van Union de Brasseries en Pacheny van Heine ken France. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 13