Op zaterdag 28 januari verzamelden vele leden van de bedrijfsbrandweer, genodigden en belangstel lenden zich in het bedrijfs restaurant van onze Bossche vestiging. Hier zou namelijk de openingsplechtigheid plaatsvinden van een nieuwe brandweergarage voor de bedrijfsbrandweer van Den Bosch. De heer C. Scheltema nam als eerste het woord. Hij liet alle ontwikkelingen van 1964 tot heden, die geleid hebben tot het totstandkomen van de nieuwe brandweergarage, de revue passeren. Er was volgens de bedrijfsleider nu niets meer te wensen over, want de nieuwe brandweer garage voor een complete brandweerploeg, bestaande uit 61 mannen en 2 dames, zorgt ervoor dat elke brand op elk moment van de dag grootscheeps kan worden aangepakt. De overdracht aan brandweercommandant Van der Luur geschiedde door het aanbieden van een grote koperen sleutel, aangedragen door de twee vrouwelijke leden van de brandweer. De heer Van Dam, brandweercomman dant van de gemeente Den Bosch, schetste hierna nog eens het grote belang van de nieuwe outillage en felici teerde de heer Scheltema hiermee. Namens de Bos sche Bedrijfsbrandweren overhandigde vervolgens de heer De Beer een gedenk- schild aan de heer Van der Luur. Daarna volgde een presentatie van de drie brandweervoertuigen met bemanning vóór het bedrijfsrestaurant, waarna de brandweercommandant met de sleutel naar de brandweergarage reed om deze te openen. Daarmee stelde hij alle belangstellen den in de gelegenheid het nieuwe onderkomen van de brandweer te bezichtigen. Ter afsluiting van deze dag was er 's avonds in het Heineken Ontspannings Centrum een gezellige feestavond georganiseerd. Van 12 t/m 16 februari vond in het Jaarbeurscomplex te Utrecht de Roka plaats. Dit is een tweejaarlijkse han dels- en voorlichtingsbeurs op het gebied van levens middelen. Ook ons concern was op deze beurs met een stand aanwezig. Deze stond geheel in het teken van Amstel bier. Het thema voor deze Roka luidde dan ook 'Uw succes met Amstel bier'. Onze relaties die de Amstel stand bezochten, werden met name geïnfor meerd over de nationale Amstel consumentenactie en de nieuwe eenmalige verpakking. Ook staatsecretaris van Economische Zaken, de heerP.H. van Zeil, bracht een bezoek aan onze stand. Op de foto ziet u de heer Van Zeil (midden), links geflankeerd door de heer H.H. van der Geest, voorzit ter van het Vakcentrum van Levensmiddelen, en rechts door de heer R.A.B. Combée, hoofd Verkoop/Thuisverbruik Bier. Op de achtergrond de heerD. Hageman, landelijk verkoopleider Thuisver- bruik Bier. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 7