- A Vervolg van pag. 17 Een prachtige mozaiek boven het bedie ningspaneel van het brouwhuis in Mas- safra Toekomstplannen In Pedavena zal ook de bestaande monolijn worden gerenoveerd. Aardig detail voor de vroegere Mauritskade- medewerkers: in Pedavena zal een vui ler, die afkomstig is van de voormalige Amstel Brouwerij in Amsterdam, wor den geïnstalleerd. Deze heeft een capaciteit van 60.000 flessen per uur. Voor 1985 is uitbreiding en renovatie van de brouwerij in Macomer gepland. Deze omvatten de bouw van een nieuwe combi/duplo-bottellijn,waarop zowel mono- als retourflessen in diverse inhoudsmaten kunnen worden gedraaid. Vanaf 1986 zal gefaseerd ook gewerkt worden aan het renoveren van de bestaande kelders, het brouwhuis en de overige procesdiensten. Cursussen Om optimaal met de nieuwe machines en installaties te kunnen werken, zijn er voor het bedienings- en onderhouds personeel diverse cursussen georgani seerd, zowel in Italië zelf als bij H.T.B Dank zij al deze technische verbeterin gen zijn de vijf Dreher brouwerijen in Italië nog beter in staat aan de toene mende vraag van de consumenten naar bier te voldoen Vanuit het brouwhuis in Pedavena kijkt men uit op het aangrenzende park; ook de parkbezoekers kunnen door de ramen de koperen ketels zien blinken. Uitzicht op het terras met de Birreria (waar men ook eenvoudige maaltijden kan verkrijgen) in het park te Pedavena. Op deze foto is goed te zien hoe landelijk de brouwerij is gelegen. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 32