Eigen personeelsvereniging voor Nuth De historie van Hengelaars Altijd Beet - Onlangs is een bestuur gekozen voor een hernieuwde personeelsvereniging in het horecagebied Limburg, afde ling Nuth. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Voorzitter: de heer G. van Hilten, secretaris: mw. B. Beckers-Moonen, penningmeester: de heer M. Vossen. De heren H. Boesten, P. Boesten, H. Lempers en J. Nies ondersteunen het bestuur in alle activiteiten en zullen ook de vergaderingen bijwonen. Inmiddels heeft de nieuwe personeelsvereniging al een bowlingavond en een kaartavond georganiseerd. Voorts staan in eind april een gezellige avond met een demonstra tie-party en op 20 mei een wandeltocht op het programma. In verband met de vakanties zijn er in de maanden juni, juli en augustus geen activiteiten gepland. Personeelsvereniging Nuth zal in deze periode wel de festiviteiten vaststellen voor de maanden september t/m december. Van die data wordt u nog op de hoogte gesteld. In het vorige nummer maakten wij de data bekend van de activiteiten die de Amsterdamse visclub Hengelaars Altijd Beet organiseert in 1984. De heer J. de Lang, oud-Amstel medewerker, gaat in het hieronder volgende verhaal terug in de tijd en vertelt hoe H.A.B. is opgericht en hoe het nu is. "Het zal in juli 1961 zijn geweest, dat een clubje werknemers van de Amstel Brouwerij onder het genot van een flesje bier sterke verhalen vertelde over hetgeen zij in het weekend hadden gevangen. U begrijpt: wij hebben het over de sportvisserijDe ene karper was in die verhalen nog groter dan de andere. Maar da ar zijn het hengelaars voor. En zo is het plan geboren om een visdag te organiseren voor ieder die meewilde. Omdat wij op een groot bedrijf werkten, hebben wij dat voorgelegd aan de directie. Tijdens een O.R.-vergadering, vertelden wij in de rondvraag aan de voorzitter, mr. Egberts, wat onze plannen waren. Nu, dat viel in goede aarde. Want hij sprak de volgende woorden: 'Dit is het eerste goede idee van vanmiddag'. En zo is het gegaan. Twee bussen, waarin ook een directeur, voerden ons naar het viswater. Daaruit is in 1962 het viscollege Altijd Beet ontstaan. Wij broeders van Petrus (want Petrus is de beschermheer van de vissers) zijn uitgegroeid tot een gezonde vereniging. Wat wij meemaakten, daar is een boekwerk voor nodig! En maar sjouwen langs de waterkant, het leek wel een wandelclub. We hebben van alles meege maakt: kou, regen, zeeziekte. Wij zagen groen van narig heid. Maar in een of ander kroegje was dat gauw vergeten. Eens visten wij op een frisse dag in november aan het Noord-Hollands kanaal. Toen we weggingen, achter elkaar, werd er van de overkant geroepen: "Hé, jullie vergeten er één". We keken om en zagen de laatste henge laar in het kanaal liggenWij in optocht met hem terug naar 'Moeder Geert'Hij kreeg droog ondergoed aan en werd bij de kachel gezet. Aan het einde van de visdag zat hij daar nog. Prinsheerlijk en met een biertje. Wij maar lachen en niemand werd er kwaad om. Bij de fusie werd de naam van onze visclub veranderd in Hengelaars Altijd Beet. We kregen er wat leden bij en buiten het vissen om werden gezellige avonden en mooie filmvoorstellingen georganiseerd door het bestuur. Op die avonden werden ook de kampioenen gehuldigd en werden de prijzen uitgereikt. Maar iedere visdag met de H.A.B. was een fijne dag. Nu, in 1984, bestaan wij mede door subsidie nog steeds. Hetziet er gezond uit. Het is alleen wel een beetje jammer dat we maar 36 leden hebben. Daar kunnen best nog wel leden bijOnze visclub is een gezellige vereniging met een hardwerkend bestuur." De heer De Lang (2e van voren), zo'n vijftien jaar geleden wandelen langs de waterkant. de heer De Lang op zoek naar een geschikte stek 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 31