Reisvereniging Vers van't Vat gezellig bijeen Bestuur gekozen voor personeelsvereniging Amsterdam Bokma Sjoel kampioenscha lOvICll 111 Ucll DUSCÏ1 muuumjf: HiUHIIIHiH B miHIIIIIHg Reisvereniging Vers van't Vat heeft onlangs haar jaarlijkse contactavond gehouden. De heer CZwaanvoorzitter van de reisvereniging, opende de avond met een toespraak, waarin hij eenieder een prettige avond toewenste. Daarna kreeg men de gelegenheid te dansen op de tonen van het Muziektrio. Tussen de dansrondes door, waarbij iedereen op de dansvloer was, werden als vanouds ook een bingo en een tombola gehouden. Daarbij waren weer fraaie prijzen te winnen. Natuur lijk was er ook voor gezorgd dat er een koel glas Heine- ken was te verkrijgen. Zoals gewoonlijk organiseert ook dit jaar de Heineken wielertoerclub van onze Bossche vestiging de jaarlijkse 'Bossche Brouwerij Toertocht', waarbij iedere toertocht liefhebber van harte welkom is. Deze toertocht is vastge steld op 26 mei a.s. en is uitstekend geschikt voor het hele gezin. De te rijden afstanden zijn: 40, 80 en 120 kilometer. De aanmeldtijden liggen tussen negen en elf uur 's och tends. De inschrijfkosten zijn voor alle afstanden f 3,50. Indien men een herinnering aan deze mooie tocht wil hebben, betaalt men f5,- extra. Start en finish vinden plaats bij het Heineken Ontspannings Centrum aan de Docterskampstraat in Den Bosch. Voor verdere inlichtin gen kunt u bellen naar de heer H. Böhmermann (tel. 073-209586) of de heer H.L. Hageman (tel. 073-209353). Op woensdag 1 februari is in de vestiging Amsterdam een algemene ledenvergadering gehouden voor het ver kiezen van een nieuw hoofdbestuur voor de personeels vereniging Heineken Amsterdam. De vergadering stemde eensgezins voor de kandidaten die zich voor het bestuur beschikbaar hadden gesteld. Het gekozen bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: de heer H.A. Joosse (interne dienst - toestel 2338) Secretaris: de heer F.J. Feitsma (reclame service - toestel 2450) Penningmeester: de heer J.G. Vermeulen (boekhouding - toestel 3223) Commissaris: de heer JKoster (reclame service - toestel 2447) Commissaris: de heer M.J.S. Lindhout (ontvangsten - toestel 2413) Het bestuur wil ook de diverse onderafdelingen nieuw leven inblazen. Om activiteiten te kunnen ontplooien, worden nieuwe leden gezocht bij de secties voetbal, bil jarten, tennis, klaverjassen, vissen en badminton. Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Joosse. Personeelsfeest Het bestuur heeft inmiddels ook de datum voor het per soneelsfeest vastgesteld: dit zal plaatsvinden op 8 de cember. Houd deze datum dus open in uw agenda! Vorig jaar juni was de door de Bossche toerclub georganiseerde tocht een succes. Zo'n 100 toerfietsers namen toen aan de tocht deel, onder wie ook Jan Janssen, zoals op onderstaande foto blijkt Eind januari kwamen zo'n 40 Bokma personeelsleden in ontvangstruimte d'Oude Bok bijeen om voor de 8e keer om het kampioenschap sjoelen te strijden. Er werd op drie sjoelbakken gespeeld. Daarop werd gewisseld, zodat iedereen gelijke kansen had. Toen allen driemaal hadden gespeeld, kon er worden geteld. Alvorens de kampioen(e) bekend kon worden gemaakt, moest er eerst nog een keer gegooid worden om de derde prijs, aangezien mevrouw I.v.d. Ziel en de heer J. v.d. Ley hetzelfde aantal punten hadden behaald. De 3e prijs ging uiteindelijk naar de heer J. v.d. Ley, 2e werd de heer D. Brouwer met 310 punten en de beker ging naar de heer M. v.d. Ley met 335 punten. Hierna werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al was het een genoeglijke avond.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 30