m i* Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Jaarcijfers 1983; 4 Wees zuinig op uw gehoor 6 Nieuwe brandweer garage 8 Het produkt en z'n verhaal Coebergh 10 Managers leren van managers 12 Berichten uit Frankrijk, Saoedi-Arabië, Canada en Singapore 14 Heineken Ideeënbus 16 Uitbreiding en modernisering in Italië 18 Verenigingsactiviteiten 21 Boek BIER feestelijk gepresenteerd. 23 Ideeënbas 24 Nieuwe brouwfolder en diaserie geven beeld van brouwproces 25 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Hobby: B. van der Meulen houdt wandelaars op het goede pad 29 Proost 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD 'Managers leren van managers' is het idee achter het Bosnoprogramma. Bosno staat voor Bedrijfsgeïnte- greerde Opleiding van Samenwer kende Nederlandse Ondernemingen. Ook Heineken neemt deel aan het Bosno-programma. Wat dit inhoudt en waarom voor deze opzet is geko zen, leest u op pag. 10/11 X •V U\ J ft., M iST.'.va Sociaal Jaarverslag Den Bosch; Prijs voor Bowling Scheveningen; Donatie aan Hattem; Roka 22 Eén uit 6-duizend: J.C. McNurlin uit Bunnik 35e jaargang nr. 3 April 1984 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Dit jaar, op zaterdag 21 april, slingert de Amstel Gold Race zich voor de 19e keer door het Zuidlim burgse landschap. Vorig jaar maakte fotograaf Evert van de Worp deze opname van het renners- veld. Vooraan zijn van links naar rechts te herken nen: Steven Rooks, Regis Clère, Phil Anderson (de latere winnaar), Jan Raas en Johan Lammerts. Bij de achterpagina: Een foto uit de zestiger jaren, genomen op het Muntplein in het centrum van Amsterdam. De kartonnen Amstel doos was de opvolger van de houten Amstel bierkistjes. Ons 'museum' beschikt helaas niet over zo'n doos en is naarstig naar zo'n exemplaar op zoek. Zie ook pag. 6/7. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogen bosch C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 5/84 dienen uiterlijk 27 april en voor 6/841 juni a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2