Uitkeringen 1983 Netto uitkeringen fiscale verplichtingen en de bruto bedragen. N.B. De hier opgenomen fiscale verpichting betreft de loon belasting en het werknemers aandeel in de sociale verzeke ringspremie welke door de onder neming worden betaald. Uitgekeerde bedragen aan per vestiging Beloningen Aanmoedigingspremies Totaal Netto uit gekeerd Fiscale verplichting Totaal bruto Netto uit gekeerd Fiscale verplichting Totaal bruto Netto uit gekeerd Fiscale verplichting Totaal bruto Zoeterwoude 14.200,- 22.724, 36.924, 850, 1.155, 2.005, 15.050, 23.879, 38.929, 's-Hertogenbosch 41.105, 62.204, 103.309, 3.750, 5.888, 9.638, 44.855, 68.092, 112.947, Amsterdam 3.680, 5.250, 8.930, 500, 924, 1.424, 4.180, 6.174, 10.354, Horeca 875, 1.400, 2.275, 275, 308, 583, 1150, 1.708, 2.858, Bunnik 3.750, 5.711, 9.461, 550, 847, 1.397, 4.300, 6.558, 10.858, Zoetermeer 600, 1.039, 1.639, 75, 115, 190, 675, 1.154, 1.829, Leeuwarden 1.140, 1.758, 2.898, 250, 511, 761, 1.390, - 2.269, 3.659, Totaal concern 65.350, 100.086, 165.436, 6.250, 9.748, 15.998, 71.600, 109.834, 181.434, van ia gtvcaugu 111 ïviiiaaii. Bier wint aan populariteit Toen men aan het einde van de zeventi ger jaren overging van het importeren van Heineken bier naar het lokaal pro duceren van Heineken in Pedavena en Massafra, werd nog actiever gezocht naar mogelijkheden om de marketing, verkoop en distributie te verbeteren. Bovendien is bij de brouwerijen de capaciteit vergroot, omdat er in Italië een toenemende vraag is naar bier. Dit komt hoofdzakelijk omdat de Italianen hun eetpatroon hebben aangepast aan de 'snelle' maatschappij waarin wordt geleefd. Zij geven steeds meer de voor keur aan een 'quick-lunch': een snelle en eenvoudige maaltijd tussen de mid dag, waarbij naar hun mening bier beter past dan de traditionele, zwaar dere, wijn. De voormalige toegangsweg tot de brouwerij in Popoli, met op de achtergrond besneeuwde bergtoppen. Geheel links is nu het nieuwe serviceblok voor de proces diensten gebouwd. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26