Toelichting op het resultatenoverzicht ingezonden ideeën; het aantal gedurende het boekjaar 1983 inge zonden voorstellen inzendpercentage; is gebaseerd op het aantal werknemers waarvan ideeën verwacht kunnen worden en het werkelijk aantal ingezonden ideeën per vestiging afgehandelde ideeën; het aantal ideeën waarvan de behandeling in het boekjaar werd voltooid beloonde ideeën; het aantal ideeën waarvoor in het boekjaar een beloning is toegekend bruikbaarheidspercentage: de verhouding van het aantal beloonde ideeën (dus uitgevoerd) op het totaal aantal afgehandelde ideeën totaal bedrag enz.: het totale netto beloningsbedrag dat per vestiging in het boekjaar is toegekend. De beloningen worden netto toege kend, de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspre mies, zowel die van de werknemer als van de werkgever, zijn voor rekening van de vennootschap. De uitwerking daarvan vindt u onder 'uitkeringen 1983' gemiddelde beloning: het totale netto beloningsbedrag gedeeld door het aantal beloonde ideeën netto besparing volgens beloning: na aftrek van Vs van de investe ringskosten wordt over het algemeen over de eerstejaars besparing 15% als beloning toegekend ideeën gehonoreerd enz.: voor ideeën welke een goede gedachte bevatten doch niet uitgevoerd worden, kan een aanmoedigingspremie worden toegekend Door een idee op een ander idee komen het totaalbedrag aan toegekende aanmoedigingspremies gemiddelde enz.: het totaalbedrag gedeeld door het betreffende aantal aanmoedigingspremies niet beloonde ideeën: betreft het aantal ideeën dat niet uitgevoerd wordt en waarvoor ook geen aanmoedigingspremie is toegekend nog in behandeling enz.: het aantal ideeën dat per 1 januari 1984 nog 7 in behandeling was. Met behulp van pijpleidingen wordt in Pedavena water van grote hoogte uit de ber gen naar het eigen opwekkingsstation geleid. Hier wordt het grootste percentage van de voor de brouwerij benodigde elektriciteit opgewekt. Lees verder op pag. 20 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23