Ideeënbus activiteiten en geschenken Evenals in 1982 moeten wij tot onze spijt constateren dat het aantal ingezonden ideeën in 1983 weer lager ligt, te weten 642 tegenover 716 in 1982. Onze verwachting dat vier extra kwartaalprijzen ter waarde van ±f2.000,- per prijs een extra impuls zouden geven is helaas niet bewaarheid. Het totaalbedrag der netto beloningen ad. f65.350,- ligt weinig lager dan in 1982 omdat in het afgelopen jaar enige hoge beloningen werden uitgekeerd, waarvan één van f 10.000,- aan de heer G.J.A. Burgers uit de vestiging H/Bosch. Van de 578 afgehandelde ideeën kwamen 171 ideeën in aanmerking voor een beloning en werden 134 ideeën gehono reerd met een aanmoedigingspremie. Van de vier extra kwartaalprijzen werden er drie uitgeloot in het verslagjaar. De gelukkige winnaars waren de heren A. Slager uit Z/Wou, H. de Ruijter uit H/Bosch en S. de Jongh uit A/Hel. In 1984 kwam daar nog bij de heer A.W. Batens uit H/Bosch. Ingevolge het bepaalde in art. 17 van het Reglement voor Heineken Ideeënbus, zijn de door de werknemer verschuldigde loonbelasting en premies voor de sociale uitkeringen voor reke ning van de onderneming. Over 1983 bedroeg dit in totaal f 109.434,- De netto besparingen op jaarbasis van de dit jaar beloonde ideeën bedraagt f 391.700,- Aan geschenken werd nog voor een totaalbedrag van ±f 29.000,- uitgereikt. In 1983 is een aantal van de bestaande geschenken komen te vervallen. Deze zijn in overleg met de Plaatselijke Ideeënbuscommis sies vervangen door andere geschenken, zoals in onderstaand over zicht staat aan gegeven. Groep Vervallen Blijft Nieuw 1. Doppendoos Herenhorloges Dameshorloges Radiocassetterecorder 'Koffie espresso apparaat Beautycase manicureset Klopboormachine Workmate Radio wereldontvanger Atari Computerspel Keukenmachine Tafelgrill 2. Dames- en herenhorloges Zakmes Hairstylingset Agfa-matic Koffiezetmachine Rekenmachine Gourmetstel (electr.) Travel-combi Kodak disc camera Computerspel Verrekijker Verfafbrander Walkman met boxen 3. Koelbox Roly-kit Kabelhaspel lamp Parkerset Dames- en herenhorloges Zakmes Reiswekkertje (electr.) Scheerapp. (batterij) Personenweegschaal Slagroomspuit Rekenmachine Huis-alarm Auto-alarm Dynalite loop/pechlamp Computerspel H» - IB Lees verder op pag. 20 Met behulp van pijpleidingen wordt in Pedavena water van grote hoogte uit de ber gen naar het eigen opwekkingsstation geleid. Hier wordt het grootste percentage van de voor de brouwerij benodigde elektriciteit opgewekt. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 21