Welkom voor Uiver in Singapore Heineken en B.G.I. bijeen in Sogebra Grizzly geëxporteerd door Canada Tijdens de vlucht deed de Uiver ook Singapore aan. De heer A.F. Kiljan van Heuven, general manager van Heineken Oceania, greep de gelegenheid aan de bemanning te verwelkomen. Op de foto ziet u het echtpaar Kiljan van Heuven met gezagvoerder Plesman in de hangar van Heli-Oriënt te Singapore. Op 2 maart heeft de Raad van Bestuur bekend gemaakt dat Heineken N.V. en Brasseries et Glacières Internationales S.A. (afgekort: B.G.I.) een definitieve overeenkomst hebben gesloten over de samenwerking van hun belangen in Frank rijk, nadat hiertoe de goedkeuring van de Franse overheid was verkregen. Hiertoe zal een houdstermaatschappij worden opgericht waarin Heineken en B.G.I. hun Franse belangen te weten Hei neken France en Union de Brasseries/Pel- forth, inbrengen. Voorts zal Heineken circa 300 miljoen Franse francs inbrengen. In deze houdster maatschappij zal Heineken voor 51% en B.G.I. voor 49% deelnemen. De nieuwe groep heet Sogebra (Société Générale de Brasserie) en heeft als zetel Parijs. Sogebra zal 9 brouwerijen omvat ten met een jaarproduktie van 6,5 miljoen hectoliter. Het totaal aantal medewerkers bedraagt 4.997. Met een marktaandeel van circa 25% zal Sogebra een tweede plaats op de Franse biermarkt innemen. De belangrijkste merken die worden gevoerd zijn: Heine ken, Mützig, '33', Pelforth. George Killian en Panach (shandy). Drs. A.J. de Roy is benoemd tot Alge meen Directeur van Sogebra. Enige tijd geleden vond bij Amstel Brewery Canada Ltd. te Hamilton de eerste botteling plaats van het nieuw ontwikkelde biermerk Grizzly Beer. Dit bier is speciaal ontwikkeld voor de Noord-Amerikaanse markt en zal voor de Verenigde Staten worden geïmpor- KMÉ* JHiSMEÉ y teerd door Van Munching&Co. Op de m PutlBI foto ziet u de symbolische overhandi ging van de eerste doos Grizzly Beer aan de heer M.H.Rijkens (general manager van Amstel Canada) door Steve Hannon (bottling hall supervi sor). De heren A.P. Burik (regional technical manager) en H. Gerritsen (brewery manager) kijken belangstel lend toe. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 13