Amstel Brew voor Arabische markt Bij de ondertekening van het distributiecontract was namens Thabeer Sheik Saud Sheshah (midden) aanwezig en namens Amstel v.l.n.r. deherenmr. L.PWilling, A. Ypma,J. van der Werf en drs. ir. R. Duursema Op maandag 13 februari 1984 is het dis tributiecontract ondertekend tussen Amstel Brouwerijen B.V. en Thabeer Contracting Co voor het distribue ren van Amstel Brew in centraal en west Saoedi-Arabië. Amstel Brew is een niet alcoholhou dende moutdrank, die geproduceerd wordt in Den Bosch. Het is bereid uit 100% mout. Amstel Brew, dat dus geen alcohol bevat, is speciaal ontwikkeld voor lan den waar geen alcohol mag worden gedronken. Een van die landen, waar de Islam de consumptie van alcohol verbiedt, is Saoedi-Arabië. Andere landen waar Amstel Brew wordt afge zet zijn bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Amstel Brew is een alternatief voor een alco holhoudend bier en wordt gedronken, vanwege het verfrissende karakter. Amstel Brew wordt op de markt gebracht in 33 cl flessen en blikken. Beide verpakkingen zij n per stuk of per six-pack te verkrijgen. Uiteraard heb ben zij een voor de Arabische consu ment leesbare etikettering: deze is zowel in het Engels als in het Arabisch gesteld. Ook de produktie- en houd baarheidsdatum, waarvan de vermel ding verplicht is, kennen twee versies. Deze zijn aangeduid volgens de Grego riaanse ('onze') kalender en volgens de Hegira (Islamitische). 1984 in de Gre goriaanse jaartelling is bijvoorbeeld 1404 Hegira. In het oosten van Saoedie-Arabië heeft Amstel Brew sinds vier jaar een vaste marktpositie. Daar wordt het gedistri bueerd door Mohammed R. Alghamdi, Partners Co. De distri butie voor centraal en west Saoedie- Arabië wordt sinds 13 februari ver zorgd door Thabeer Trading Con tracting Co. Thabeer is een werkmaat schappij van de Jam Joom Group of Companies, die in Saoedi-Arabië, de V.S. en Europa vele financiële belan gen heeft. Thabeer is een distributie organisatie die zich vooral richt op food en non-food produkten. Nederlandse produkten zijn het bedrijf niet vreemd, want Calvé pindakaas en De Betuwe jam behoren tot haar belangrijkste produkten! In de toekomst zullen Tha beer en Alghamdi ook de distributie van B3 vruchtesappen gaan verzorgen in Saoedie-Arabië.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 12