HUNKIN HOU HfRBOIim EHIffY'S KMIKI HfTST MN/HU EHOTT PHUSIIKH BK/HOM mmii oNMnnrn SmWW de strijd op of kregen met pech te kam- m minimum m Op de hoek van de drukke Antwerpse Keyserlei, waaraan ook het kantoor van Heineken België is gelegen, is eind vorig jaar Brasserie Griffy's geopend. Deze prachtige zaak is gebouwd op de plaats van de voormalige Heineken Hoek, die helaas door brand is ver woest. Met name doordat de buiten kant van glas is, waardoor de indruk van een groot overdekt terras wordt gewekt, biedt Griffy's een opvallende aanblik in de binnenstad. Aan de ope ning en het uiterlijk van deze horeca zaak is veel aandacht besteed in de plaatselijke kranten. Over het bier dat in Griffy's wordt getapt liet men geen twijfel bestaan, want de artikelen ein digden met de zinnen: "Ook hier geeft men de voorkeur aan HEERLIJK HELDER HEINEKEN. Het bier over gans de wereld het meest getapt! ^Ook in Zaïre bestaat belangstelling i !|!j voor het wielrennen. Zo is er enige tijd 'Vf 'Op jX' geleden een wielerwedstrijd georgani- n W seerd in Bukavu. Deze werd gespon- &mjï j jtê sord door de brouwerij vestiging aldaar JgjK van Bralima (Brasseries, Limonaderies ■A Malteries du Zaïre), die deel uit- Blfak maakt van ons concern. De heer i Charles Bussmann, chef d'agence in y Bukavu, had het startschot gelost voor ^KSj de zeventien deelnemers. Tien van hen kwamen tenslotte na ruim anderhalf uur over de finish. De overigen gaven y pen. Op de foto de winnaar van de V Jb Grote Prijs van Bralima, de heer Kafi- I kiri, die weer op krachten komt dank zij een flesje limonade. Hij is gekleed jjjgjljsZ 'n een T-shirt met het rode beeldmerk "Sv van Primus, het bier dat bij Bralima HBitc., wordt gebrouwen. Enige tijd geleden vond in Jakarta het 14e wereldcongres plaats van de 'Inter national Association of Financial Exe cutives Institute'. Aan dit wereldcon gres namen tal van belangrijke finan ciële deskundigen deel. Tweede van links op de foto ziet u een van de sprekers tijdens dit congres: de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dr. Henry Kissinger, die wordt verwelkomd door de heer Tanri Abeng. De heer Tanri Abeng is president directeur van Multi Bintang Indonesia en voorzitter van het organiserend comité. imimiw M

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15