FREQUENTIE ALCOHOLGEBRUIK PER LEEFTIJDSGROEP 12 JAAR 16 JAAR 18 JAAR FREQUENTIE ALCOHOLGEBRUIK NAAR REGIO Vervolg van pag. 5 (ALS PERCENTAGE VAN ALLE ONDERVRAAGDE JONGEREN DIE ALCOHOL GEBRUIKEN (N=940) PER LEEFTIJDSCATEGORIE) LEEFTIJD 13 JAAR 14 JAAR 15 JAAR 17 JAAR FREQUENTIE ALCOHOLGEBRUIK lx PER WEEK OF VAKER lx PER 2, 3,4 WEKEN MINDER VAAK (ALS PERCENTAGE VAN ALLE ONDERVRAAGDE JONGEREN DIE ALCOHOL GEBRUIKEN (N=940), PER CATEGORIE) REGIONAAL GEBIED GROTE 3 STEDEN AGGLOME- REST NOORD OOST RATIES WEST FREQUENTIE ALCOHOLGEBRUIK lx PER WEEK OF VAKER lx PER 2,3,4 WEKEN MINDER VAAK ZUID 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 8