Horecagebied Gelderland!Overijssel Horecagebied West-Brabant!Zeeland Horecagebied Den Haag ung 1 bij rkte :hte ider jaar ïeer ket, oef- age- eve- aoie weer in 1983, de goede kant op te gaan. Ook de export ontwikkelt zich in positieve richting. De sprekers noemden het programma voor dit jaar veelzijdig, met enkele nieuwe verpakkingen en de start van de voor Vrumona nieuwe produkten Rivella en E-10 in 1984. Ook de marktsituatie van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland is wat positiever dan in 1982. Met name geldt dit voor de duurdere wij nen en Jonge Bokma. De hoppe likeuren kregen een nieuwe uitmon stering om te trachten in de komende jaren de GWN-positie wat ster ker te laten worden in dit segment. Dit jaar krijgt de G. W.N.evenals de biergroep, te maken met de accijnsverhogingen. Natuurlijk brachten de sprekers ook de overeenkomst ter sprake, die is bereikt voor een C.A.O. voor de jaren 1983 tot en met 1986 en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Als belangrijkste uitbreidingen op internationaal gebied noemden de sprekers het ontwerpplan voor de samenwerking tussen de Franse B.G.I.-groep en Heineken Internationaal Beheer en het licentiecon tract met de Japanse Kirin Brouwerij Mede namens de Raad van Bestuur en de directie dankten de spre kers aan het einde van hun toespraak eenieder voor zijn of haar inzet en creativiteit in 1983 en nodigden hen uit de uitdaging te aanvaarden om ook van 1984 een positief jaar te maken. Hierna voerde op diverse vestigingen een vertegenwoordiger van de plaatselijke ondernemingsraad het woord. Leeuwarden Den Bosch!Horecagebied Midden-Brabant Zoetermeer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 7