Horecagebied Amsterdam! Utrecht Horecagebied Limburg 6 Bunnik Zoeterwoude Horecagebied Noord-Holland 'Een veelbewogen jaar' noemden de sprekers het jaar 1983 in hun speech tijdens de nieuwjaarsrecepties in de eerste week van 1984. Vers in het geheugen lag immers nog de ontvoering van de heren Hei- neken en Doderer, waaraan gelukkig op een goede wijze een einde is gekomen. De sprekers noemden het medeleven met de heren Heine- ken en Doderer hartverwarmend. Zij zeiden met vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan, dank zij de wetenschap dat de verbondenheid van eenieder met elkaar en met het bedrijf groot is gebleken in de laat ste maanden van het jaar. Alvorens men overging tot het geven van een beeld met betrekking tot onze produkten in het afgelopen jaar, stond men ook even stil bij de afpersingszaak, die in de zomer plaatsvond. Voorts kenmerkte 1983 zich in Nederland door een goede zomer, maar een zeer slechte lente. Voor onze biermerken geldt dat ons marktaandeel nog steeds onder druk staat; de concurrentie is hevig. Introducties vonden vorig jaar plaats van een nieuwe uitmonstering van de flessen met onder meer de streepjescode en de houdbaarheidsdeclaratie op het achteretiket, en van Amstel Bockbier op fust en de Heineken thuistap in een proef- markt. Voorts werden nieuwe panden betrokken door het horecage bied West-Brabant/Zeeland en Amsterdam/Utrecht in respectieve lijk Breda en Hoofddorp. Het marktaandeel van de frisdranken lijkt, mede dank zij het mooie Rotterdam!Horecagebied Rotterdam Horecagebied Groningen! Friesland!Drenthe Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 6