Vraag en Aanbod Puzzel/Doorloper De vijf ridders mm Met ingang van dit nummer treft u een nieuwe rubriek aan op de Vatvariapagina's. Omdat ons concern vele verzame laars telt, hebben wij hierin een nieuw rubriekje opgeno men: 'Vraag en Aanbod'. Het is niet de bedoeling dat deze rubriek een commercieel karakter krijgt. Er kunnen dus geen caravans, fietsen e.d. te koop worden aangeboden. Wel kunt u bijvoorbeeld zaken vragen of aanbieden, die u wilt verzamelen, ruilen of lenen. Daarbij moet u bedenken dat ons blad een produktietijd heeft van ongeveer zeven we ken, zodat er enige tijd overheen gaat voordat uw 'adverten tie' wordt geplaatst. De sluitingsdatum van elk nummer kunt u lezen op pagina 2 van Vers van 't Vat. Opgaven voor deze rubriek kunt u met vermelding van uw naam, vestiging of adres en eventueel telefoonnummer, zenden aan de redactie, kamer 2.345, Zoeterwoude. m De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te wei geren of inhoudelijk te wijzigen. Om u een idee te geven hoe de verzoekjes eruit kunnen zien, volgen hierbij enkele (verzonnen) voorbeelden. Ik verzamel STICKERS. Wie heeft er voor mij enke le over? P. Lakplaat, Zelf- kleefstraat 8, Spaardorp. Met wie rriag ik MEERIJ DEN van Alphen a/d Rijn naar de G.W.N.-vestiging in Zoetermeer? Reacties a.u.b. naar Ben Lifter, ZJ Meer. Te ruil aangeboden: BREI- PATRONEN voor Pizza recepten. Mw. Bakgraag, Bunnik. Volgend jaar ga ik op vakantie naar EGYPTE. Kan iemand mij interes sante excursies aanraden? A.B.C. de Reizer, H/ Bosch. m Horizontaal: 1. voeldraad ernstig; 2. struisachtige vogel telwoord het lang zijn; 3. wen teling landtong arend (Eng.); 4. Eu ropees land boom telwoord; 5. toe stand van volkomen rust bij de boedd histen koraaleiland uniek; 6. scheepstouw zwaardwalvis achter geweldig voorzetsel; 7. juist iemand die zijn schaapjes op het droge heeft gravure; 8. bergketen in Amerika ho rizon voedsel; 9. veilige haven zelf kant slotstrofe wreed keizer; 10. ke rel hemellichaam kijken rivier in Italië; 11. vlaktemaat korf roem technische dienst jongensnaam; 12. mist gazen weefsel watering soort; 13. geheel van spreekgewoonten hou ding hatelijke opmerking gesloten; 14. geluid van een ezel onmeetbaar Deze vijf ridders houden allemaal het zelfde schild vast. Dat lijkt tenminste zo. Want in werkelijkheid zijn er maar twee schilden, die precies hetzelfde zijn. Weet jij welke schilden dat zijn? getal kleur gestold vleesnat nikkel; 15. drinkgerei plus grappenmaker ritmische bewegingen maken. Verticaal: 1. ziekte zelfbewust; 2. ontroering plaats in Overijssel oppervlakteuitge strektheid; 3. tot het opmaken van ak tes bevoegd ambtenaar boom eerste vrouw vader; 4. voorzetsel voordat witte suiker; 5. tegen oorlogsgod uit stalkast; 6. steen bouwland tel woord; 7. wilde roos onveranderd blijven voortbestaan; 8. rivier in Rus land ad acta voegwoord moerassig water groente; 9. erwtensoep uit het binnenste voortkomend gram; 10. priem elektrisch geladen deeltje elk smart; 11. hark scherp uitkijken in- De vijf ridders apjpz -jaq utiz ppips aprsp jaq ua ajsjga pj{ De zeven verschillen. ppASBiS jsq do abqruis 'L 'ureis -urooq op ubb sfqEjlrz *9 ï(?jBpsmq -pBjs pq jooa) qEqui30[q sq iojoj ap uba uappiiu pq do aurep ap uea sbj 3Q 'p :juB>[iznui ajsjooA ap uba 8ru ap do uapuBq ajjiM sq Ijuauinjqsui -SBBjq ajoiS pq do p-jpqs 3q !p90M ajjiM ap pui lUEqizniu ap uba iruj 3Q*| ternationale trein /schuifbak; 12. meis- jesnaanr/ broeikas dichterbij komen; 13. met een eg werken lengtemaat dierentuin; 14. do laatstleden inwo nend water in Noord-Brabant En gels telwoord; 15. aroma van een drank vluchtige stof teken dat men in nood verkeert. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 30