NIEUWE CADEAUS VOOR GOEDE IDEEËN Regelmatig wijzigt de Centrale Ideeënbuscommissie de samenstelling van de collectie geschenken, waaruit een inzender van een beloond idee mag kiezen. Waar nodig worden be paalde artikelen uit dit assortiment vervangen door moderner cadeaus. Zoals bekend zijn er drie groepen ca deaus. Vooreenbeloningvanf 50,-tot en met f 150,- mag uit de 3e groep wor den gekozen. Een beloning van f 160,- tot en met f 300,- levert een keuze uit de cadeaus van groep 2 op en voor een beloning van f 325,- of hoger mag u uw keus maken uit de le groep. Onlangs heeft in alle drie groepen een wijziging in de samenstelling van het assortiment cadeaus plaatsgevonden. Op de foto's ziet u de nieuwe geschenken. Hoe de volledige collectie er uitziet, kunt u zien in de vitrines op de vestigingen. Groep 2 In deze groep zijn als nieuwe artikelen opgenomen: een verrekijker, twee computerspelletjes op batterijen, een stereo-walkman en een verfafbrander op hete lucht. Het gourmetstel, de haarverzorgingsset en het fototoestel zijn vervangen door moderner model len. Gehandhaafd blijven het koffie zetapparaat en de calculator. Groep 3 Deze groep heeft de meest ingrijpende wijziging ondergaan. De enige twee artikelen die gehandhaafd blijven, zijn de personenweegschaal en de slag roomspuit. Het tot voorheen in de col lectie opgenomen scheerapparaat en reiswekkertje zijn vervangen door een nieuw model van deze artikelen. Ge heel nieuw zijn het huisalarm, het au to-alarm, de loop-/pechlamp en de ta- felgrill. Cadeaus uit groep 1 Cadeaus uit groep 2 Groep 1 Nieuw in groep 1 zijn de wereldradio, het Atari-computerspel en de keuken machine. De bestaande radio-cassette- recorder is daarbij vervangen door een nieuwer exemplaar. Voorts behoren nog tot groep 1de klopboormachine en de Workmate. Cadeaus uit groep 3 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 28